Teksti suurus:

Statistikaameti 2016.–2020. aastal tehtavate statistikatööde loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2017
Avaldamismärge:RT III, 22.03.2016, 2

Statistikaameti 2016.–2020. aastal tehtavate statistikatööde loetelu

Vastu võetud 17.03.2016 nr 91

Riikliku statistika seaduse § 17 lõike 6 alusel:

1. Kinnitada:
 1) Statistikaameti 2016.–2020. aastal tehtavate statistikatööde loetelu, väljund, sagedus, perioodid või momendid ning eeldatav maksumus (lisa 1);
 2) Euroopa Liidu õigusaktid või muud andmevajadust kindlaks määravad alused, mille nõuetest Statistikaamet 2016.–2020. aastal statistikatööde tegemisel lähtub (lisa 2);
 3) Statistikaameti 2016.–2020. aastal tehtavad statistikatööd, mille puhul kavandatakse metoodikamuudatusi (lisa 3);
 4) Statistikaameti 2016. aastal avaldatavad väljundnäitajad (lisa 4).

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 17. septembri 2015. a korraldus nr 391 „Statistikaameti 2015.–2019. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“.

3. Korraldust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Statistikaameti 2016.–2020. aastal tehtavate statistikatööde loetelu, väljund, sagedus, perioodid või momendid ning eeldatav maksumus

Lisa 2 Euroopa Liidu õigusaktid või muud andmevajadust kindlaks määravad alused, mille nõuetest Statistikaamet 2016.–2020. aastal statistikatööde tegemisel lähtub

Lisa 3 Statistikaameti 2016.–2020. aastal tehtavad statistikatööd, mille puhul kavandatakse metoodikamuudatusi

Lisa 4 Statistikaameti 2016. aastal avaldatavad väljundnäitajad