Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 22.03.2019, 3

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 21.03.2019 nr 80

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 5 lõike 3 alusel teha Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ punktis 1 järgmised muudatused:

1) arvata geenitehnoloogiakomisjoni koosseisust välja Eve Veromann;
2) nimetada komisjoni liikmeks Evelin Loit.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär