Teksti suurus:

Maakonna valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide kulude eelarvete ning jaoskonnakomisjonide kulunormide kinnitamine 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2014
Avaldamismärge:RT III, 22.04.2014, 3

Maakonna valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide kulude eelarvete ning jaoskonnakomisjonide kulunormide kinnitamine 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Vastu võetud 15.04.2014 nr 47

Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 62 lõigete 2 ja 3 ning Vabariigi Valimiskomisjoni 12.03.2014 määruse nr 24 „Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord” § 3 lõike 1 ja § 4 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Eraldada Vabariigi Valimiskomisjoni 2014. aasta eelarvest vahendid maakonna ja Tallinna ning Tartu linna valimiskomisjonide kuludeks arvestusega, et 50% vahenditest jaotatakse valimiskomisjonide vahel võrdselt ja 50% valijate arvust lähtudes, ning kinnitada nende eelarved vastavalt lisale 1.

2. Kehtestada jaoskonnakomisjonide tegevuskuludeks eraldatud vahendite jaotamise alused vastavalt lisale 2.

3. Kehtestada käesoleva otsuse lisa 2 alusel jaoskonnakomisjonide tegevuskulunormid ning personali- ja majandamiskulunormid iga maakonna kohta vastavalt lisale 1.

4. Maakonna valimiskomisjon võib jaoskonnakomisjonile kulunormide alusel ettenähtud vahendeid Vabariigi Valimiskomisjoni 12.03.2014 määruse nr 24 „Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord” § 4 lõikes 2 sätestatud tingimustel kuni 25% ulatuses suurendada või vähendada.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Lisa 1 Maakonna valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide kulude eelarve

Lisa 2 Maakonna valimiskomisjonide kaudu jaoskonnakomisjonide tegevuskuludeks eraldatud vahendite jaotamise alused

/otsingu_soovitused.json