Teksti suurus:

Eesti Energia Aktsiaseltsi vabatahtlikuks keskseks hankijaks määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2022
Avaldamismärge:RT III, 22.06.2021, 2

Eesti Energia Aktsiaseltsi vabatahtlikuks keskseks hankijaks määramine

Vastu võetud 17.06.2021 nr 227

Riigihangete seaduse § 42 lõike 2 alusel:

1. Nimetada Eesti Energia Aktsiaselts vabatahtlikuks keskseks hankijaks kuni 31. detsembrini 2022. a, kusjuures Eesti Energia Aktsiaselts ei korralda keskseid riigihankeid valdkonnas, kus Vabariigi Valitsus on määranud eraldi kohustusliku keskse hankija.

2. Nimetada Eesti Energia Aktsiaselts vabatahtlikuks keskseks hankijaks elektrienergia ja vedelkütuste tootmise, põlevkivi kaevandamise, soojusenergia tootmise ja ülekandmise ning elektri võrguteenuse pakkumisega seotud valdkondades tegutsevate hankijate riigihangetes.

3. Eesti Energia Aktsiaselts korraldab keskse hankijana riigihankeid hankijatega sõlmitud kokkuleppes sätestatud ulatuses ja tingimustel.

4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 5. aprilli 2019. a korraldus nr 90 „Vabatahtliku keskse hankija määramine elektrienergia ja vedelkütuste tootmise, põlevkivi kaevandamise, soojusenergia tootmise ja ülekandmise ning elektri võrguteenuse pakkumisega seotud valdkonna riigihangetes“.

5. Käesoleva korralduse punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json