Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 22.07.2017, 1

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 20.07.2017 nr 216

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Jõgeva maakonnas Tabivere vallas Tabivere alevikus Pikknurme metskond 42 asuv Vabaduse kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2051435, katastritunnus 77301:002:0072, pindala 4,19 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV17506) Tabivere vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär