Teksti suurus:

Volituse andmine sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid asutamiseks ja nõusolek riigivara üleandmiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 22.07.2017, 3

Volituse andmine sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid asutamiseks ja nõusolek riigivara üleandmiseks

Vastu võetud 20.07.2017 nr 218

Riigivaraseaduse § 6 lõike 3, § 37 lõike 2 punkti 2 ja lõike 3 punkti 3 ja § 78 lõike 1 punkti 1 ja lõigete 3 ja 4 alusel ning kooskõlas sihtasutuste seadusega:

1. Volitada maaeluministrit asutama Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tori Hobusekasvanduse kompleksi baasil sihtasutust Eesti Maaelumuuseumid Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali ühtseks kogumiseks, säilitamiseks, uurimiseks ja vahendamiseks hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

2. Anda maaeluministrile nõusolek võõrandada sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid üleandmise teel mitterahalise sissemaksena järgmine riigivara:
 1) Pärnu maakonnas Vändra vallas Kurgja külas asuv Kurgja-Linnutaja kinnistu hariliku väärtusega 576 804,28 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2622706, katastriüksus 93002:005:0004, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 43,1 ha, katastriüksus 93002:005:0005, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 0,6 ha, katastriüksus 93002:005:0007, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 0,7 ha, katastriüksus 93002:005:0008, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 5,7 ha, katastriüksus 93002:005:0009, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 0,2 ha, katastriüksus 93002:005:0063, sihtotstarve maatulundusmaa 90%, ühiskondlike ehitiste maa 10%, pindala 26,81 ha, katastriüksus 93002:005:0064, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 3,02 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV4392);
 2) Pärnu maakonnas Vändra vallas Kurgja külas asuv Nurme kinnistu hariliku väärtusega 16 262,87 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2622606, katastritunnus 93002:005:0065, sihtotstarve elamumaa, pindala 3855 m², rvok KV8694);
 3) Pärnu maakonnas Vändra vallas Kurgja külas asuv Lõuna kinnistu hariliku väärtusega 62 689,17 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2622806, katastritunnus 93002:005:0066, sihtotstarve elamumaa, pindala 9697 m², rvok KV8695);
 4) Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus Pärnu mnt 10 asuv kinnistu hariliku väärtusega 117 879,08 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4332506, katastritunnus 80801:001:0839, sihtotstarve tootmismaa, pindala 24 317 m², rvok KV54241);
 5) Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus Võlli tee 7 asuv kinnistu hariliku väärtusega 498,93 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 8052350, katastritunnus 80803:001:0891, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 26 140 m², rvok KV74463);
 6) Pärnu maakonnas Tori vallas Võlli külas asuv Hobusekasvanduse metsa kinnistu hariliku väärtusega 630,83 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 8052650, katastritunnus 80803:001:0898, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 33 000 m², rvok KV74485);
 7) Pärnu maakonnas Tori vallas Võlli külas asuv Hobusekasvanduse põllu kinnistu hariliku väärtusega 2408,62 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 8052450, katastritunnus 80803:001:0892, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 126 000 m², rvok KV74475);
 8) Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus Võlli tee 18 asuv kinnistu hariliku väärtusega 6575,22 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4317406, katastritunnus 80803:001:0638, sihtotstarve tootmismaa, pindala 11 252 m², rvok KV54249);
 9) Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus asuv Treeningraja kinnistu hariliku väärtusega 34 380,20 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2368806, katastritunnus 80803:001:0996, sihtotstarve tootmismaa, pindala 118 300 m², rvok KV64800);
 10) 233/1000 Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus Võlli tee 17 asuva Lauda ja Kalda kinnistu kaasomandist hariliku väärtusega 72 224,52 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2563406, katastritunnus 80803:001:0997, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 226 942 m², rvok KV64801);
 11) Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus Pärnu mnt 10a asuv kinnistu hariliku väärtusega 6055,51 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3663506, katastritunnus 80803:001:0993, sihtotstarve tootmismaa, pindala 3058 m², rvok KV64802);
 12) Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus asuv Pumbamaja kinnistu hariliku väärtusega 1,33 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3663606, katastritunnus 80803:001:0481, sihtotstarve tootmismaa, pindala 545 m², rvok KV64803);
 13) Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus asuv Kaalumaja kinnistu hariliku väärtusega 3,23 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3663706, katastritunnus 80803:001:0484, sihtotstarve tootmismaa, pindala 1334 m², rvok KV64804);
 14) Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus asuv Ratsamaneeži kinnistu hariliku väärtusega 19 826,41 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3663806, katastritunnus 80803:001:0483, sihtotstarve tootmismaa, pindala 17 976 m², rvok KV64805);
 15) Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus Võlli tee 6 asuv kinnistu hariliku väärtusega 21 584,52 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3663906, katastritunnus 80803:001:0482, sihtotstarve tootmismaa, pindala 3157 m², rvok KV64806);
 16) Tartu maakonnas Ülenurme vallas Ülenurme alevikus asuv Muuseumi kinnistu hariliku väärtusega 3989,69 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4134804, katastritunnus 94901:007:1570, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 12 475 m², rvok KV19531);
 17) Tartu maakonnas Ülenurme vallas Ülenurme alevikus asuv Aiamaa kinnistu hariliku väärtusega 209,29 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4435604, katastritunnus 94901:001:0526, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 6138 m², rvok KV25254);
 18) Tartu maakonnas Ülenurme vallas Ülenurme alevikus Tartu mnt 3c asuv kinnistu hariliku väärtusega 88 100 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3119004, katastritunnus 94901:007:0837, sihtotstarve tootmismaa 90%, ärimaa 10%, pindala 6300 m², rvok KV50245);
 19) põhivara hulka kuuluv vallasvara vastavalt lisale (lisatud).

3. Määrata sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid asutajaõiguste teostajaks Maaeluministeerium.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid üleantava vallasvara (põhivara) nimekiri seisuga 31. mai 2017. a