Teksti suurus:

Peaministri 18. juuli 2022. a korralduse nr 72 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad” muutmine

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2022
Avaldamismärge:RT III, 22.07.2022, 3

Peaministri 18. juuli 2022. a korralduse nr 72 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad” muutmine

Vastu võetud 21.07.2022 nr 76

Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel muudan peaministri 18. juuli 2022. a korralduse nr 72 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad” punkte 12 ja 13 ning sõnastan need järgmiselt:

12. Sotsiaalkaitseminister juhib Sotsiaalministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonnas on sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalhoolekande, pensionisüsteemi (sealhulgas eri-, soodus- ja väljateenitud aastate pensionid), pere- ja rahvastikupoliitika kavandamine ja korraldamine, vaimse tervise poliitika kavandamine, võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine, laste õiguste tagamine ja heaolu edendamine ning puudega inimeste elukvaliteedi edendamine ja sellealase tegevuse koordineerimine.

Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonda kuuluvad Sotsiaalkindlustusamet, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond, AS Hoolekandeteenused ja Sihtasutus Koeru Hooldekeskus.

13. Tervise- ja tööminister juhib Sotsiaalministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnas on rahva tervise kaitse, tervishoid ja tervisesüsteemi arendamine, ravikindlustus, ravimid ja meditsiiniseadmed, tööhõive, tööturu ja töökeskkonna korraldamine.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda kuuluvad Ravimiamet, Terviseamet, Tööinspektsioon, Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, riigi asutatud ja riigi osalusel asutatud haiglad.

Tervise- ja tööminister on Eesti Haigekassa nõukogu esimees ja Eesti Töötukassa nõukogu liige.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus kuulub sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda.”.

Kaja Kallas
Peaminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json