Teksti suurus:

Raamatupidamise Toimkonna juhendite muutmine

Väljaandja:Raamatupidamise Toimkond
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT III, 22.12.2016, 3

Raamatupidamise Toimkonna juhendite muutmine

Vastu võetud 21.12.2016

Raamatupidamise seaduse § 32 lõike 1 alusel Raamatupidamise Toimkond otsustab:

1. Muuta Raamatupidamise Toimkonna juhendit nr 4 „Varud“ ja kehtestada see uues redaktsioonis.

2. Avaldada Riigi Teatajas punktis 1 loetletud Raamatupidamise Toimkonna juhendi muudatused uues redaktsioonis (juurde lisatud).

Sander Kallasmaa
Esimees

Lisa 1 RTJ 4 Varud (2016)