Teksti suurus:

2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.04.2019
Avaldamismärge:RT III, 22.12.2018, 3

2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 323

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 alusel:

1. Kinnitada:
  1) valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2019. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus vastavalt lisale 1;
  2) Rahandusministeeriumi valitsemisala kinnisvara investeeringuobjektide kogumi „Regionaalsed kinnisvarainvesteeringute toetused“ detailne jaotus vastavalt lisale 2.

2. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2019. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus

Lisa 2 Rahandusministeeriumi valitsemisala kinnisvara investeeringuobjektide kogumi „Regionaalsed kinnisvarainvesteeringute toetused“ detailne jaotus

/otsingu_soovitused.json