Teksti suurus:

Osoonikihti kahandavate ainete ja neid aineid sisaldavate toodete nimekirjade kinnitamine Osoonikihti kahandavate ainete nimekiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.1997
Avaldamismärge:RTL 1997, 91, 534

Osoonikihti kahandavate ainete ja neid aineid sisaldavate toodete nimekirjade kinnitamine Osoonikihti kahandavate ainete nimekiri

 
     Osoonikihti kahandavate ainete ja neid aineid
     sisaldavate toodete nimekirjade kinnitamine
 
    Keskkonnaministri 29. mai 1997. a. määrus nr. 45
 
   Osoonikihi kaitsmise Viini konventsiooni ja osoonikihti
kahandavate ainete Montreali protokolliga ühinemise seaduse (RT
II 1996, 33/34, 119) ning Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 1997.
a. korralduse nr. 254-k "Osoonikihi kaitsmise Viini
konventsiooni ja osoonikihti kahandavate ainete Montreali
protokolliga ühinemise seaduse täitmine" (RT I 1997, 29, 456)
punkti 1.1 alusel määran:
 
   1. Kinnitada kontrollitavate osoonikihti kahandavate
ainete ja neid aineid sisaldavate toodete nimekirjad (lisatud).
 
   2. Kooskõlastatult Klassifikaatorikeskusega täpsustada iga
aasta 15. maiks osoonikihti kahandavate ainete ja neid aineid
sisaldavate toodete nimekirjad ning esitada need
Statistikaametile.
 
                   Minister  Villu REILJAN
                   Kantsler  Rein RATAS
 
 
------
 
                        Kinnitatud
                       keskkonnaministri 
                       29. mai 1997. a. 
                       määrusega nr. 45
 
      Osoonikihti kahandavate ainete nimekiri
   (Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli
           lisad A, B, C ja E)
----------------------------------------------------------------
EKN kood   Süsivesiniku      Keemiline  Süsivesiniku 
       keemiline nimetus    valem    levinud nimetus
----------------------------------------------------------------
  1       2           3       4
----------------------------------------------------------------
Lisa A,  Täielikult halogeenitud
rühm I  klorofluorosüsivesinikud
----------------------------------------------------------------
2903 41 000 triklorofluorometaan  CFCl3    CFC-11 
                         (freoon-11)
 
2903 42 000 diklorodifluorometaan  CF2Cl2   CFC-12 
                         (freoon-12)
 
2903 43 000 triklorotrifluoroetaanid      CFC-113 
                   C2F3Cl3   (freoon-113)
 
2903 44 100 diklorotetrafluoroetaanid      CFC-114
                   C2F4Cl2   (freoon-114)
 
2903 44 900 kloropentafluoroetaan  C2F5Cl   CFC-115 
                         (freoon-115)
----------------------------------------------------------------
Rühm II   Haloonid
----------------------------------------------------------------
2903 46 100 bromoklorodifluorometaan 
                   CF2BrCl   haloon-1211
 
2903 46 200 bromotrifluorometaan  CF3Br    haloon-1301
 
2903 46 900 dibromotetrafluoroetaanid 
                   C2F4Br2   haloon-2402
----------------------------------------------------------------
Lisa B,   Muud täielikult halogeenitud
rühm I    klorofluorosüsivesinikud
----------------------------------------------------------------
2903 45 100 klorotrifluorometaan  CF3Cl    CFC-13
 
2303 45 150 pentaklorofluoroetaan  C2FCl5   CFC-111
 
2309 45 200 tetraklorodifluoroetaanid 
                   C2F2Cl4   CFC-112
 
2309 45 250 heptaklorofluoropropaanid 
                   C3FCl7   CFC-211
 
2903 45 300 heksaklorodifluoropropaanid
                   C3F2Cl6   CFC-212
 
2903 45 350 pentaklorotrifluoropropaanid
                   C3F3Cl5   CFC-213
 
2903 45 400 tetraklorotetrafluoropropaanid
                   C3F4Cl4   CFC-214
 
2903 45 450 trikloropentafluoropropaanid
                   C3F5Cl3   CFC-215
 
2903 45 500 dikloroheksafluoropropaanid 
                   C3F6Cl2   CFC-216
 
2903 45 550 kloroheptafluoropropaanid
                   C3F7Cl   CFC-217
----------------------------------------------------------------
Rühm II
----------------------------------------------------------------
2903 14 000 tetraklorometaan 
       (süsiniktetrakloriid)  CCl4
----------------------------------------------------------------
Rühm III
----------------------------------------------------------------
2903 19 100 1,1,1-trikloroetaan 
       (metüülkloroform)    C2H3Cl3
----------------------------------------------------------------
Lisa C,   Klorofluorosüsivesinikud
rühm I
----------------------------------------------------------------
2903 49 100 diklorofluorometaan   CHFCl2   HCFC-21
 
2903 49 100 klorodifluorometaan   CHF2Cl   HCFC-22
 
2903 49 100 klorofluorometaan    CH2FCl   HCFC-31
 
2903 49 100 tetraklorofluoroetaanid C2HFCl4   HCFC-121
 
2903 49 100 triklorodifluoroetaanid C2HF2Cl3  HCFC-122
 
2903 49 100 diklorotrifluoroetaanid C2HF3Cl2  HCFC-123
 
2903 49 100 1-dikloro-2-trifluoroetaan
                   CHCl2CF3  HCFC-123
 
2903 49 100 klorotetrafluoroetaanid C2HF4Cl   HCFC-124
 
2903 49 100 1-kloro-2-trifluoroetaan
                   CHFClCF3  HCFC-124
 
2903 49 100 triklorofluoroetaanid  C2H2FCl3  HCFC-131
 
2903 49 100 diklorodifluoroetaanid C2H2F2Cl2  HCFC-132
 
2903 49 100 klorotrifluoroetaanid  C2H2F3Cl  HCFC-133
 
2903 49 100 diklorofluoroetaanid  C2H3FCl2  HCFC-141
 
2903 49 100 1-diklorofluoroetaan  CH3CFCl2  HCFC-141b
 
2903 49 100 klorodifluoroetaanid  C2H3F2Cl  HCFC-142
 
2903 49 100 1-klorodifluoroetaan  CH3CF2Cl  HCFC-142b
 
2903 49 100 klorofluoroetaanid   C2H4FCl   HCFC-151
 
2903 49 100 heksaklorofluoropropaanid
                   C3HFCl6   HCFC-221
 
2903 49 100 pentaklorodifluoropropaanid
                   C3HF2Cl5  HCFC-222
 
2903 49 100 tetraklorotrifluoropropaanid
                   C3HF3Cl4  HCFC-223
 
2903 49 100 triklorotetrafluoropropaanid
                   C3HF4Cl3  HCFC-224
 
2903 49 100 dikloropentafluoropropaanid
                   C3HF5Cl2  HCFC-225
 
2903 49 100 1-trifluoro-2-difluoro-3-dikloropropaan 
                   CF3CF2CHCl2 
                         HCFC-225ca
 
2903 49 100 1-klorodifluoro-2-difluoro-3-klorofluoropropaan
                   CF2ClCF2CHClF
                         HCFC-225cb
 
2903 49 100 kloroheksafluoropropaanid
                   C3HF6Cl   HCFC-226
 
2903 49 100 pentaklorofluoropropaanid
                   C3H2FCl5  HCFC-231
 
2903 49 100 tetraklorodifluoropropaanid
                   C3H2F2Cl4  HCFC-232
 
2903 49 100 triklorotrifluoropropaanid
                   C3H2F3Cl3  HCFC-233
 
2903 49 100 diklorotetrafluoropropaanid
                   C3H2F4Cl2  HCFC-234
 
2903 49 100 kloropentafluoropropaanid
                   C3H2F5Cl  HCFC-235
 
2903 49 100 tetraklorofluoropropaanid
                   C3H3FCl4  HCFC-241
 
2903 49 100 triklorodifluoropropaanid
                   C3H3F2Cl3  HCFC-242
 
2903 49 100 diklorotrifluoropropaanid
                   C3H3F3Cl2  HCFC-243
 
2903 49 100 klorotetrafluoropropaanid
                   C3H3F4Cl  HCFC-244
 
2903 49 100 triklorofluoropropaanid C3H4FCl3  HCFC-251
 
2903 49 100 diklorodifluoropropaanid
                   C3H4F2Cl2  HCFC-252
 
2903 49 100 klorotrifluoropropaanid C3H4F3Cl  HCFC-253
 
2903 49 100 diklorofluoropropaanid C3H5FCl2  HCFC-261
 
2903 49 100 klorodifluoropropaanid C3H5F2Cl  HCFC-262
 
2903 49 100 klorofluoropropaanid  C3H6FCl   HCFC-271
----------------------------------------------------------------
Rühm II   Bromofluorosüsivesinikud
----------------------------------------------------------------
2903 49 900 dibromofluorometaan   CHFBr2
 
2903 49 900 bromodifluorometaan   CHF2Br
 
2903 49 900 bromofluorometaan    CH2FBr   HBFC-2281
 
2903 49 900 tetrabromofluoroetaanid C2HFBr4
 
2903 49 900 tribromodifluoroetaanid C2HF2Br3
 
2903 49 900 dibromotrifluoroetaanid C2HF3Br2
 
2903 49 900 bromotetrafluoroetaanid C2HF4Br
 
2903 49 900 tribromofluoroetaanid  C2H2FBr3
 
2903 49 900 dibromodifluoroetaanid C2H2F2Br2
 
2903 49 900 bromotrifluoroetaanid  C2H2F3Br
 
2903 49 900 dibromofluoroetaanid  C2H3FBr2
 
2903 49 900 bromodifluoroetaanid  C2H3F2Br
 
2903 49 900 bromofluoroetaanid   C2H4FBr
 
2903 49 900 heksabromofluoropropaanid
                   C3HFBr6
 
2903 49 900 pentabromodifluoropropaanid
                   C3HF2Br5
 
2903 49 900 tetrabromotrifluoropropaanid
                   C3HF3Br4
 
2903 49 900 tribromotetrafluoropropaanid
                   C3HF4Br3
 
2903 49 900 dibromopentafluoropropaanid
                   C3HF5Br2
 
2903 49 900 bromoheksafluoropropaanid
                   C3HF6Br
 
2903 49 900 pentabromofluoropropaanid
                   C3H2FBr5
 
2903 49 900 tetrabromodifluoropropaanid
                   C3H2F2Br4
 
2903 49 900 tribromotrifluoropropaanid
                   C3H2F3Br3
 
2903 49 900 dibromotetrafluoropropaanid
                   C3H2F4Br2
 
2903 49 900 bromopentafluoropropaanid
                   C3H2F5Br
 
2903 49 900 tetrabromofluoropropaanid
                   C3H3FBr4
 
2903 49 900 tribromodifluoropropaanid
                   C3H3F2Br3
 
2903 49 900 dibromotrifluoropropaanid 
                   C3H3F3Br2
 
2903 49 900 bromotetrafluoropropaanid
                   C3H3F4Br
 
2903 49 900 tribromofluoropropaanid C3H4FBr3
 
2903 49 900 dibromodifluoropropaanid
                   C3H4F2Br2
 
2903 49 900 bromotrifluoropropaanid C3H4F3Br
 
2903 49 900 dibromofluoropropaanid C3H5FBr2
 
2903 49 900 bromodifluoropropaanid C3H5F2Br
 
2903 49 900 bromofluoropropaanid  C3H6FBr
----------------------------------------------------------------
Lisa E
----------------------------------------------------------------
2903 30 330 bromometaan 
       (metüülbromiid)     CH3Br
----------------------------------------------------------------
 
 
     Osoonikihti kahandavaid aineid* sisaldavate
            toodete nimekiri
      (Osoonikihti kahandavate ainete Montreali
           protokolli lisa D)
----------------------------------------------------------------
Tooted                  EKN rubriigi või 
                     alamrubriigi kood
----------------------------------------------------------------
1. Sõidu- ja veoautode õhu       8701 20 100 - 8701 90 900
konditsioneerimisseadmed        8702 10 110 - 8702 90 900
(sõltumata sellest, kas need on    8703 10 100 - 8703 90 900
monteeritud autosse või ei)      8704 10 110 - 8704 90 000
                    8705 10 000 - 8705 90 900
                    8706 00 110 - 8706 00 990
----------------------------------------------------------------
2. Olme- ja tööstuskülmutusseadmed 
ning õhukonditsioneerid/
soojuspumbad**
----------------------------------------------------------------
külmikud                8418 10 100 - 8418 29 000
                    8418 50 110 - 8418 50 190
                    8418 61 100 - 8418 69 990
----------------------------------------------------------------
sügavkülmikud             8418 10 100 - 8418 29 000 
                    8418 30 100 - 8418 30 990
                    8418 40 100 - 8418 40 990
                    8418 50 110 - 8418 50 190
                    8418 61 100 - 8418 61 900
                    8418 69 100 - 8418 69 990
----------------------------------------------------------------
õhukuivatid              8415 10 000 - 8415 83 900
                    8424 89 800
                    8479 89 100
                    8479 89 950
----------------------------------------------------------------
vesijahutid              8419 60 000
                    8419 89 950
----------------------------------------------------------------
jäämasinad               8418 10 100 - 8414 29 000
                    8418 30 100 - 8418 30 990
                    8418 40 100 - 8418 40 990
                    8418 50 110 - 8418 50 190
                    8418 61 100 - 8418 61 900
                    8418 69 100 - 8418 69 990
                    8479 89 950
----------------------------------------------------------------
õhu konditsioneerimisseadmed      8415 10 000 - 8415 83 900
ja soojuspumbad            8418 61 100 - 8418 61 900
                    8418 69 100 - 8418 69 990
                    8418 99 100 - 8418 99 900
----------------------------------------------------------------
3. Aerosoolid, välja arvatud 
meditsiinilised aerosoolid
----------------------------------------------------------------
toidukaubad              0404 90 210 - 0404 90 890
                    1517 90 100 - 1517 90 990
                    2106 90 910
                    2106 90 990
----------------------------------------------------------------
värvid ja lakid, valmis        3208 10 100 - 3208 10 900
vesipigmendid ja värvained       3208 20 100 - 3208 20 900
                    3208 90 100 - 3208 90 990
                    3209 10 000 - 3209 90 000
                    3210 00 100 - 3210 00 900
                    3212 90 900
----------------------------------------------------------------
parfümeeria-, kosmeetika-       3303 00 100 - 3303 00 900
või tualettvahendid          3304 30 000
                    3304 99 000
                    3305 10 000 - 3305 90 900
                    3306 10 000 - 3306 90 000
                    3307 10 000 - 3307 30 000
                    3307 49 000
                    3307 90 000
----------------------------------------------------------------
pindaktiivsed vahendid         3402 20 100 - 3402 20 900
----------------------------------------------------------------
määrdeained              3403 11 000 
                    3403 19 100 - 3403 19 990
                    3403 91 000
                    3403 99 100 - 3403 99 900
----------------------------------------------------------------
majapidamisvahendid          3405 10 000
                    3405 20 000
                    3405 30 000
                    3405 40 000
                    3405 90 100 - 3405 90 900
----------------------------------------------------------------
tooted põlevainetest          3606 10 000
----------------------------------------------------------------
insektitsiidid, rodentitsiidid,    3808 10 100 - 3808 10 900
fungitsiidid, herbitsiidid jne.    3808 20 100 - 3808 20 800
                    3808 30 110 - 3808 30 900
                    3808 40 100 - 3808 40 900
                    3808 90 100 - 3808 90 900
----------------------------------------------------------------
viimistlusained jne.          3809 10 100 - 3809 10 900
                    3809 91 000 - 3809 93 000
----------------------------------------------------------------
orgaaniliste lahustite segud      3814 00 100 - 3814 00 900
----------------------------------------------------------------
jäätumisvastased vedelikud       3820 00 000
----------------------------------------------------------------
keemiatööstuses või sellega seotud   3824 90 100
tööstusharudes valmistatud tooted   3824 90 350
                    3824 90 400
                    3824 90 450 - 3824 90 950
----------------------------------------------------------------
silikoonid, algkujul          3910 00 000
----------------------------------------------------------------
relvad                 9304 00 000
----------------------------------------------------------------
4. Teisaldatavad tulekustutid     8424 10 100 - 8424 10 990
----------------------------------------------------------------
5. Isolatsiooniplaadid, paneelid    3917 21 100 - 3917 40 900
ning torude katted           3920 10 230 - 3920 99 900
                    3921 11 000 - 3921 90 900
                    3925 10 000 - 3925 90 800
                    3926 90 100 - 3926 90 990
----------------------------------------------------------------
6. Eelpolümeerid            3901 10 100 - 3911 90 990
----------------------------------------------------------------
 
   * Välja arvatud juhtumid, mil neid transporditakse
konteinerites koos isikliku vara või majakraamiga või
analoogsetes mittetulunduslikes situatsioonides, mis üldjuhul ei
allu tollikontrollile.
 
   ** Juhul kui nad sisaldavad Montreali protokolli lisas A
nimetatud kontrollitavaid aineid, näiteks jahutusaineid või
toodete isolatsioonimaterjale.