Teksti suurus:

Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2016. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.02.2016, 1

Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2016. aastal

Vastu võetud 18.02.2016 nr 58

Riigieelarve seaduse § 47 lõike 3 ja § 48 lõike 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määrusega nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ ja 2016. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõikega 1 kinnitada 2016. aasta riigieelarve seaduse tasandus- ja toetusfondi jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lisale.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Tasandus- ja toetusfondi jaotus