Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.02.2016, 5

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 18.02.2016 nr 62

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Tartu maakonnas Mäksa vallas Võõpste külas asuv 22271 Võõpste kooli tee kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3357250, katastritunnus 50101:006:0507, pindala 1900 m2, sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7238) Mäksa vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär