Teksti suurus:

Jõe paadisadama akvatooriumi piiride määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.02.2016, 7

Jõe paadisadama akvatooriumi piiride määramine

Vastu võetud 18.02.2016 nr 64

Sadamaseaduse § 5 lõike 1 alusel määrata Jõe paadisadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega:

Nr
B
L
1.
58°22'19.850''N
26°44'24.380''E
2.
58°22'25.540''N
26°44'20.240''E
3.
58°22'25.720''N
26°44'21.080''E
4.
58°22'18.910''N
26°44'26.490''E
5.
58°22'16.850''N
26°44'28.820''E
6.
58°22'16.590''N
26°44'27.980''E
7.
58°22'18.760''N
26°44'25.340''E

ning punktide 1–7 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitistega.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär