Teksti suurus:

Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.02.2016, 8

Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse

Vastu võetud 17.02.2016

Lähtuvalt Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitleva lepingu ning Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga makselepingu ratifitseerimise seaduse § 2 lõikest 3, Riigikogu otsustab:

1. Nimetada Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse Eesti esindajaks 2016. aasta 1. juunist kuni 2018. aasta 31. maini Remo Holsmer.

2. Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees