Teksti suurus:

Lisamandaatide jaotamiseks erakondade võrdlusarvude tabeli kinnitamine XIII Riigikogu valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 23.03.2015, 3

Lisamandaatide jaotamiseks erakondade võrdlusarvude tabeli kinnitamine XIII Riigikogu valimistel

Vastu võetud 23.03.2015 nr 99

Riigikogu valimise seaduse § 76 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab erakondade võrdlusarvude tabeli XIII Riigikogu valimistel:

Võrdlusarv

Erakond

7229.236

Eesti Reformierakond

7197.886

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

7190.493

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

7099.875

Eesti Keskerakond

7025.592

Eesti Reformierakond

6904.533

Eesti Vabaerakond

6879.149

Eesti Keskerakond

6878.220

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

6833.691

Eesti Reformierakond

6808.676

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

6672.427

Eesti Keskerakond

6652.531

Eesti Reformierakond

6490.082

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

6481.219

Eesti Reformierakond

6478.395

Eesti Keskerakond

6473.925

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

6467.276

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

6318.961

Eesti Reformierakond

6295.902

Eesti Keskerakond

6279.898

Eesti Vabaerakond

6165.047

Eesti Reformierakond

6160.110

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

6145.457

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

6123.933

Eesti Keskerakond

6018.838

Eesti Reformierakond

5961.587

Eesti Keskerakond

5888.246

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

5882.199

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5879.762

Eesti Reformierakond

5837.312

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5808.068

Eesti Keskerakond

5763.671

Eesti Vabaerakond

5747.301

Eesti Reformierakond

5662.663

Eesti Keskerakond

5629.493

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5620.985

Eesti Reformierakond

5560.066

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5524.734

Eesti Keskerakond

5500.391

Eesti Reformierakond

5404.214

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

5398.664

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5393.711

Eesti Keskerakond

5385.131

Eesti Reformierakond

5329.537

Eesti Vabaerakond

5309.226

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5274.855

Eesti Reformierakond

5269.080

Eesti Keskerakond

5186.945

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5169.239

Eesti Reformierakond

5150.376

Eesti Keskerakond

5081.136

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5067.991

Eesti Reformierakond

5037.180

Eesti Keskerakond

4997.155

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

4992.023

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4970.841

Eesti Reformierakond

4959.108

Eesti Vabaerakond

4929.111

Eesti Keskerakond

4877.540

Eesti Reformierakond

4872.791

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4825.822

Eesti Keskerakond

4811.945

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4787.860

Eesti Reformierakond

4726.999

Eesti Keskerakond

4701.592

Eesti Reformierakond

4681.695

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4649.828

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

4645.053

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4639.138

Eesti Vabaerakond

4632.353

Eesti Keskerakond

4618.540

Eesti Reformierakond

4541.621

Eesti Keskerakond

4538.527

Eesti Reformierakond

4505.760

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4489.927

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4461.384

Eesti Reformierakond

4454.561

Eesti Keskerakond

4386.959

Eesti Reformierakond

4370.950

Eesti Keskerakond

4359.839

Eesti Vabaerakond

4349.814

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

4345.347

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4343.223

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4315.106

Eesti Reformierakond

4290.585

Eesti Keskerakond

4245.694

Eesti Reformierakond

4213.276

Eesti Keskerakond

4210.256

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4192.588

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4178.598

Eesti Reformierakond

4138.851

Eesti Keskerakond

4113.813

Eesti Vabaerakond

4113.701

Eesti Reformierakond

4087.933

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

4083.735

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4067.148

Eesti Keskerakond

4052.573

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4050.896

Eesti Reformierakond

3998.017

Eesti Keskerakond

3990.082

Eesti Reformierakond

3964.981

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3931.322

Eesti Keskerakond

3931.163

Eesti Reformierakond

3922.076

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3895.368

Eesti Vabaerakond

3874.052

Eesti Reformierakond

3866.932

Eesti Keskerakond

3857.252

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

3853.290

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3818.664

Eesti Reformierakond

3804.729

Eesti Keskerakond

3800.143

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3764.922

Eesti Reformierakond

3748.039

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3744.601

Eesti Keskerakond

3712.752

Eesti Reformierakond

3700.048

Eesti Vabaerakond

3686.445

Eesti Keskerakond

3685.947

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3662.085

Eesti Reformierakond

3652.430

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

3648.679

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3630.163

Eesti Keskerakond

3612.855

Eesti Reformierakond

3578.761

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3575.665

Eesti Keskerakond

3565.003

Eesti Reformierakond

3554.720

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3524.312

Eesti Vabaerakond

3522.866

Eesti Keskerakond

3518.469

Eesti Reformierakond

3477.949

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3473.199

Eesti Reformierakond

3471.686

Eesti Keskerakond

3469.291

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

3465.728

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3429.141

Eesti Reformierakond

3422.051

Eesti Keskerakond

3386.247

Eesti Reformierakond

3382.950

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3381.311

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3373.890

Eesti Keskerakond

3365.314

Eesti Vabaerakond

3344.470

Eesti Reformierakond

3327.139

Eesti Keskerakond

3304.515

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

3303.767

Eesti Reformierakond

3301.121

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3293.269

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3281.734

Eesti Keskerakond

3264.095

Eesti Reformierakond

3237.618

Eesti Keskerakond

3225.416

Eesti Reformierakond

3224.843

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3220.737

Eesti Vabaerakond

3208.462

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3194.736

Eesti Keskerakond

3187.691

Eesti Reformierakond

3155.433

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

3153.035

Eesti Keskerakond

3152.192

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3150.887

Eesti Reformierakond

3128.138

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3114.968

Eesti Reformierakond

3112.467

Eesti Keskerakond

3088.675

Eesti Vabaerakond

3082.913

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3079.902

Eesti Reformierakond

3072.985

Eesti Keskerakond

3051.945

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3045.660

Eesti Reformierakond

3034.546

Eesti Keskerakond

3019.872

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

3016.771

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3012.211

Eesti Reformierakond

2997.108

Eesti Keskerakond

2979.566

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2979.529

Eesti Reformierakond

2967.546

Eesti Vabaerakond

2960.632

Eesti Keskerakond

2953.555

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2947.586

Eesti Reformierakond

2925.080

Eesti Keskerakond

2916.358

Eesti Reformierakond

2910.717

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2896.047

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2893.072

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2890.418

Eesti Keskerakond

2885.820

Eesti Reformierakond

2856.612

Eesti Keskerakond

2856.028

Eesti Vabaerakond

2855.950

Eesti Reformierakond

2845.144

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2835.146

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2826.725

Eesti Reformierakond

2823.630

Eesti Keskerakond

2798.124

Eesti Reformierakond

2791.442

Eesti Keskerakond

2782.612

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2782.473

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2779.615

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2770.127

Eesti Reformierakond

2760.018

Eesti Keskerakond

2753.002

Eesti Vabaerakond

2742.715

Eesti Reformierakond

2729.332

Eesti Keskerakond

2726.331

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2722.913

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2715.869

Eesti Reformierakond

2699.358

Eesti Keskerakond

2689.573

Eesti Reformierakond

2677.909

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2675.159

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2670.070

Eesti Keskerakond

2665.855

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2663.808

Eesti Reformierakond

2657.520

Eesti Vabaerakond

2641.445

Eesti Keskerakond

2638.558

Eesti Reformierakond

2625.973

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2613.809

Eesti Reformierakond

2613.460

Eesti Keskerakond

2611.264

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2589.544

Eesti Reformierakond

2586.094

Eesti Keskerakond

2581.309

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2578.658

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2568.770

Eesti Vabaerakond

2565.751

Eesti Reformierakond

2559.326

Eesti Keskerakond

2558.980

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2542.414

Eesti Reformierakond

2533.136

Eesti Keskerakond

2533.107

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2519.521

Eesti Reformierakond

2508.858

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2507.506

Eesti Keskerakond

2497.058

Eesti Reformierakond

2491.781

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2489.222

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2486.053

Eesti Vabaerakond

2482.417

Eesti Keskerakond

2475.015

Eesti Reformierakond

2460.765

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2457.852

Eesti Keskerakond

2453.378

Eesti Reformierakond

2446.912

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2433.794

Eesti Keskerakond

2432.136

Eesti Reformierakond

2414.577

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2411.279

Eesti Reformierakond

2410.229

Eesti Keskerakond

2408.765

Eesti Vabaerakond

2408.566

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2406.092

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2390.797

Eesti Reformierakond

2387.140

Eesti Keskerakond

2370.678

Eesti Reformierakond

2370.182

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2366.684

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2364.513

Eesti Keskerakond

2350.913

Eesti Reformierakond

2342.334

Eesti Keskerakond

2336.380

Eesti Vabaerakond

2331.493

Eesti Reformierakond

2331.008

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2328.614

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2327.476

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2320.590

Eesti Keskerakond

2312.408

Eesti Reformierakond

2299.267

Eesti Keskerakond

2293.650

Eesti Reformierakond

2291.814

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2286.362

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2278.354

Eesti Keskerakond

2275.211

Eesti Reformierakond

2268.439

Eesti Vabaerakond

2258.540

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2257.839

Eesti Keskerakond

2257.082

Eesti Reformierakond

2256.220

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2246.752

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2239.255

Eesti Reformierakond

2237.710

Eesti Keskerakond

2221.774

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2221.723

Eesti Reformierakond

2217.955

Eesti Keskerakond

2208.564

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2204.538

Eesti Vabaerakond

2204.478

Eesti Reformierakond

2198.566

Eesti Keskerakond

2190.669

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2188.419

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2187.513

Eesti Reformierakond

2179.530

Eesti Keskerakond

2171.720

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2170.821

Eesti Reformierakond

2160.840

Eesti Keskerakond

2156.105

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2154.397

Eesti Reformierakond

2144.322

Eesti Vabaerakond

2142.484

Eesti Keskerakond

2138.232

Eesti Reformierakond

2136.150

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2126.965

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2124.781

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2124.455

Eesti Keskerakond

2122.321

Eesti Reformierakond

2106.743

Eesti Keskerakond

2106.658

Eesti Reformierakond

2101.788

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2094.403

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2091.237

Eesti Reformierakond

2089.340

Eesti Keskerakond

2087.476

Eesti Vabaerakond

2076.053

Eesti Reformierakond

2072.238

Eesti Keskerakond

2068.573

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2067.050

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2064.927

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2055.428

Eesti Keskerakond

2038.904

Eesti Keskerakond

2036.446

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2036.314

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2033.721

Eesti Vabaerakond

2022.658

Eesti Keskerakond

2010.589

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

2008.525

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2006.682

Eesti Keskerakond

2005.356

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1990.971

Eesti Keskerakond

1982.806

Eesti Vabaerakond

1981.524

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1975.517

Eesti Keskerakond

1975.250

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1960.314

Eesti Keskerakond

1957.289

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1955.279

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1946.083

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1945.356

Eesti Keskerakond

1934.510

Eesti Vabaerakond

1930.637

Eesti Keskerakond

1929.756

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1917.810

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1916.151

Eesti Keskerakond

1906.886

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1904.928

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1901.893

Eesti Keskerakond

1890.391

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1888.632

Eesti Vabaerakond

1887.857

Eesti Keskerakond

1880.763

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1874.038

Eesti Keskerakond

1863.787

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1860.430

Eesti Keskerakond

1859.147

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1857.237

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1847.030

Eesti Keskerakond

1844.992

Eesti Vabaerakond

1837.960

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1834.324

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1813.863

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1812.878

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1812.000

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1803.427

Eesti Vabaerakond

1790.241

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1788.508

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1770.846

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1769.027

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1764.819

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1763.791

Eesti Vabaerakond

1748.337

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1741.783

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1729.927

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1728.150

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1725.950

Eesti Vabaerakond

1719.372

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1708.450

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1697.562

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1690.955

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1689.783

Eesti Vabaerakond

1689.218

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1676.328

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1670.437

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1655.647

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1655.180

Eesti Vabaerakond

1653.790

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1652.092

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1635.497

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1634.167

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1622.039

Eesti Vabaerakond

1618.310

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1616.647

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1615.857

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1599.520

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1596.710

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1590.269

Eesti Vabaerakond

1584.398

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1582.771

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1578.035

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1566.388

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1559.815

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1559.784

Eesti Vabaerakond

1551.953

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1550.359

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1542.034

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1534.672

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1530.508

Eesti Vabaerakond

1524.675

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1520.879

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1519.317

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1507.723

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1504.283

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1502.367

Eesti Vabaerakond

1491.165

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1491.090

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1489.559

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1475.297

Eesti Vabaerakond

1475.136

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1474.986

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1462.507

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1461.005

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1459.173

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1449.237

Eesti Vabaerakond

1447.156

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1443.714

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1435.056

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1433.582

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1428.597

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1424.130

Eesti Vabaerakond

1420.274

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1413.809

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1408.671

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1407.224

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1399.923

Eesti Vabaerakond

1399.342

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1394.425

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1385.183

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1383.289

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1381.868

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1376.570

Eesti Vabaerakond

1371.324

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1369.549

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1358.854

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1357.754

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1357.458

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1354.023

Eesti Vabaerakond

1345.591

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1344.464

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1335.313

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1333.941

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1332.243

Eesti Vabaerakond

1331.446

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1322.502

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1318.691

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1312.616

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1311.268

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1311.189

Eesti Vabaerakond

1306.192

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1300.233

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1293.940

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1290.825

Eesti Vabaerakond

1290.719

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1289.393

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1281.928

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1278.742

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1271.118

Eesti Vabaerakond

1270.149

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1269.578

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1268.275

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1258.596

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1257.987

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1252.035

Eesti Vabaerakond

1249.156

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1247.873

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1247.263

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1237.930

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1236.144

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1233.547

Eesti Vabaerakond

1229.415

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1228.153

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1225.231

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1218.537

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1215.626

Eesti Vabaerakond

1214.520

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1210.322

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1209.079

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1204.005

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1199.774

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1198.246

Eesti Vabaerakond

1193.680

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1191.843

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1190.619

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1183.540

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1181.611

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1181.383

Eesti Vabaerakond

1173.951

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1173.580

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1172.745

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1165.012

Eesti Vabaerakond

1164.018

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1163.796

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1156.616

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1155.428

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1154.182

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1149.114

Eesti Vabaerakond

1146.970

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1144.735

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1139.813

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1138.642

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1135.449

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1133.666

Eesti Vabaerakond

1130.440

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1126.320

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1123.517

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1118.651

Eesti Vabaerakond

1117.346

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1108.521

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1107.705

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1104.049

Eesti Vabaerakond

1099.842

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1092.355

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1091.305

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1089.844

Eesti Vabaerakond

1082.906

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1077.448

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1076.019

Eesti Vabaerakond

1074.643

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1066.512

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1062.964

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1062.560

Eesti Vabaerakond

1058.510

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1050.634

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1049.451

Eesti Vabaerakond

1048.885

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1042.880

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1036.678

Eesti Vabaerakond

1035.246

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1035.194

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1027.729

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1024.230

Eesti Vabaerakond

1021.875

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1020.327

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1012.093

Eesti Vabaerakond

1008.912

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

1000.255

Eesti Vabaerakond

996.292

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

988.707

Eesti Vabaerakond

984.001

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

977.436

Eesti Vabaerakond

972.025

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

966.433

Eesti Vabaerakond

960.353

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

955.688

Eesti Vabaerakond

948.973

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

945.192

Eesti Vabaerakond

937.874

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

934.937

Eesti Vabaerakond

927.045

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

924.914

Eesti Vabaerakond

916.477

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

915.115

Eesti Vabaerakond

906.160

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

905.532

Eesti Vabaerakond

896.159

Eesti Vabaerakond

896.085

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

886.989

Eesti Vabaerakond

886.244

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

878.014

Eesti Vabaerakond

876.629

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

869.229

Eesti Vabaerakond

867.231

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

860.628

Eesti Vabaerakond

858.043

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

852.204

Eesti Vabaerakond

849.058

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

843.952

Eesti Vabaerakond

840.270

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

835.868

Eesti Vabaerakond

831.671

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

827.945

Eesti Vabaerakond

823.256

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

820.179

Eesti Vabaerakond

815.019

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

812.565

Eesti Vabaerakond

806.954

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

805.099

Eesti Vabaerakond

799.055

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

797.776

Eesti Vabaerakond

791.318

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

790.592

Eesti Vabaerakond

783.738

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

783.544

Eesti Vabaerakond

776.627

Eesti Vabaerakond

776.309

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

769.838

Eesti Vabaerakond

769.027

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

763.172

Eesti Vabaerakond

761.888

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

756.628

Eesti Vabaerakond

754.888

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

750.200

Eesti Vabaerakond

748.022

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

743.887

Eesti Vabaerakond

741.286

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

737.685

Eesti Vabaerakond

734.677

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

731.592

Eesti Vabaerakond

728.192

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

725.603

Eesti Vabaerakond

721.826

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

719.717

Eesti Vabaerakond

715.576

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

713.931

Eesti Vabaerakond

709.440

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

708.243

Eesti Vabaerakond

703.413

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

702.649

Eesti Vabaerakond

697.494

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

697.147

Eesti Vabaerakond

691.736

Eesti Vabaerakond

691.679

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

686.413

Eesti Vabaerakond

685.965

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

681.175

Eesti Vabaerakond

680.350

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

676.021

Eesti Vabaerakond

674.831

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

670.949

Eesti Vabaerakond

669.406

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

665.956

Eesti Vabaerakond

664.072

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

661.042

Eesti Vabaerakond

658.827

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

656.203

Eesti Vabaerakond

653.669

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

651.438

Eesti Vabaerakond

648.595

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

646.746

Eesti Vabaerakond

643.604

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

638.693

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

633.861

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

629.105

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

624.423

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

619.815

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

615.278

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

610.810

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

606.411

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json