Teksti suurus:

„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.07.2022, 3

„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine

Vastu võetud 21.07.2022 nr 197

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel:

1. Kinnitada „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekiri“.

2. Rahandusministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument struktuurivahendite veebilehel.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korraldus nr 449 „„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json