Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ muutmine ning nimekirja mittekantavate mittetulundusühingute loetelu

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.12.2014, 12

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ muutmine ning nimekirja mittekantavate mittetulundusühingute loetelu

Vastu võetud 18.12.2014 nr 571

Tulumaksuseaduse § 11 lõigete 1 ja 4 ning lõike 7 punktide 1, 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord“ ja haldusmenetluse seaduse § 9 lõikega 3:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldust nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ punktiga 4 järgmises sõnastuses:
   „4. Käesolev korraldus kehtib kuni 30. juunini 2015. a.“.

2. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas“ (edaspidi nimekiri) järgmised muudatused:

2.1. kanda nimekirja järgmised mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused:

2.1.1. kanda nimekirja osa „I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ (edaspidi I osa) punktidesse 1–3, 5–10, 12 ja 14–17 vastavalt tähestiku järjekorrale järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

1. Tallinn
Arengutoetajate ühing


80364503

Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi

80225500

Eesti Kalastajate Selts

80368754

Eesti Rotary Keskus Mittetulundusühing

80363662

Mittetulundusühing 58 Kassi Koju

80364041

Mittetulundusühing Do Good

80371816

Mittetulundusühing Loovus Kuubis

80363343

Mittetulundusühing Must Käsi

80302494

Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC Jalgpallikool

80278560

Mittetulundusühing Pro Patria Semper

80271014

Mittetulundusühing Puude Taga On Inimene

80368336

PPOF MTÜ

80364383

Rotary Klubi Tallinn Vanalinn

80358359

Sihtasutus AUTISTIKA

90012739

Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

90012656

Sihtasutus Vaba Lava

90003858


2. Harju maakond

 

Lagedi Alevikuselts

80352782

Lagedi-Jüri Noorteühing

80239666

Mittetulundusühing Hiirekese Mängutuba

80256340

Mittetulundusühing Kose Tennis

80347096

Mittetulundusühing Kuusalu Omastehooldus

80330875

MTÜ Noor Ise-Loom

80263274

„TIP-TOP KLUB“

80288067

Vääna Mõisakooli Sihtasutus

90010213


3. Hiiu maakond

 

Mittetulundusühing Kerema Kultuurikoda

80330258

Mittetulundusühing KultuuriDeko

80366962


5. Ida-Viru maakond

 

Mittetulundusühing Aseri Tuul

80350961

Mittetulundusühing Jalgpallikool FC KALEV Sillamäe

80366614

Mittetulundusühing Jõhvi jalgpalliklubi FC Lokomotiv

80315723

Sihtasutus Enefiti Tõukefond

90012811


6. Jõgeva maakond

 

Jõgeva Perekeskus

80257227

Mittetulundusühing Visusti Ratsu

80367755


7. Järva maakond

 

Ambla Spordiklubi

80085996


8. Lääne maakond

 

Mittetulundusühing Hanila Valla Toetusgrupp

80317403

Mittetulundusühing NOAROOTSI TUULEENERGIA

80326690

MTÜ Läänemaa Naiste Tugikeskus

80363076


9. Lääne-Viru maakond

 

Mittetulundusühing Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik

80280676

Mittetulundusühing Viru-Nigula valla Toetusgrupp

80310699

Rakvere Vabakooli Selts

80315048


10. Põlva maakond

 

Mittetulundusühing Spordiklubi Traps

80367826


12. Rapla maakond

 

Mittetulundusühing Raplamaa Jalgpallikool

80344038

Rapla Autismiühing

80364466


14. Tartu maakond

 

Avatud Maakaardi Selts

80292985

BRUNO O`YA nimelise Eesti Noorte Näitlejate Abistamise Sihtasutus

90007750

Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing

80165347

Konrad Mägi Ateljee Selts

80339793

Mittetulundusühing Elva Lauatennise Klubi

80365460

Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka

80315611

Mittetulundusühing Spordiklubi JUKU

80134909

Mittetulundusühing Wow Sport

80359123

MTÜ ELVA ELAMA

80364207

Supilinna Selts

80169180

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kammerkoor

90001948

Tatiana Ilvese VK Võimlemisklubi

80363121


15. Valga maakond

 

MITTETULUNDUSÜHING EESTI SPORDI- JA TERVISEUURINGUTE KESKUS     

80342275

Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing

80178858


16. Viljandi maakond

 

SIHTASUTUS VILJANDI HARIDUSE ARENGUFOND

90012521

Viljandimaa Lõõtsaklubi

80348792


17. Võru maakond

 

MTÜ TERVE PERE SELTS

80345492“;


2.1.2. kanda nimekirja osasse „II. Usulised ühendused“ (edaspidi II osa) pärast rida „Järvamaa Kristliku Keskuse Kogudus 80201528“ järgmine usuline ühendus:

„Karismaatilise Katoliku Kiriku Maarjamaa kogudus

80348674“;


2.2. muuta nimekirjas järgmiste mittetulundusühingute nimi vastavalt tähestiku järjekorrale:
2.2.1. I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „Eesti Naislaulu Seltsi üle-eestiline neidudekoor LEELO“ (registrikood 80106149) nimega „Üle-eestiline neidudekoor LEELO“;
2.2.2. I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „G4S Noorteklubi“ registrikood (80163785) nimega „mittetulundusühing JULGED HOOLIDA“;
2.2.3. I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing Eesti Võidusõiduhobuste Kasvatajate Liit“ (registrikood 80320724) nimega „Mittetulundusühing Tatanka“ ning viia punkti 12 „Rapla maakond“;
2.2.4. I osa punktis 12 „Rapla maakond“ asendada mittetulundusühingu nimi „Rapla Invaspordi Klubi Refleks“ (registrikood 80049701) nimega „Peretugikeskus „VANAEMA JUURES““;


2.3. kustutada nimekirjast järgmised mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused:
2.3.1. I osa punktist 1 „Tallinn“ ESTONIA SELTS (registrikood 80071787) tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 1. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00148-3 kohaselt;
2.3.2. I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Est-Tattoo (registrikood 80234597) TuMS § 11 lõike 4 punkti 1 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00100-1 kohaselt;
2.3.3. I osa punktist 1 „Tallinn“ SIHTASUTUS HUGO LEPNURME NIMELINE ORELIFOND (registrikood 90009401) TuMS § 11 lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00119-3 kohaselt;
2.3.4. I osa punktist 1 „Tallinn“ Tallinna Majaka Spordiklubi (registrikood 80150268) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. juuli 2014. a teate nr 12.2-6/00162-1 kohaselt;
2.3.5. I osa punktist 5 „Ida-Viru maakond“ Eesti Koolimetsade Ühendus (registrikood 80189773) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 17. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00225-1-1 kohaselt;
2.3.6. I osa punktist 9 „Lääne-Viru maakond“ ALPI SUUSAKLUBI (registrikood 80038637) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 25. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00228-1 kohaselt;
2.3.7. I osa punktist 9 „Lääne-Viru maakond“ Spordiklubi KRISTJAN RAHNU TEAM (registrikood 80208387) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 16. oktoobri 2014. a teate nr 12.2-6/00236-1 kohaselt;
2.3.8. I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Tartu Esperanto Selts (registrikood 80012359) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 27. oktoobri 2014. a teate nr 12.2-6/00248-1 kohaselt;
2.3.9. I osa punktist 17 „Võru maakond“ Mittetulundusühing Võru Piljardispordiklubi (registrikood 80224794) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 1. oktoobri 2014. a teate nr 12.2-6/00230-1 kohaselt;
2.3.10. II osast Aaspere Evangeelne Uue Elu Kogudus (registrikood 80197488) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 23. oktoobri 2014. a teate nr 12.2-6/00246-1 kohaselt;
2.3.11. II osast Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tartu Kodugrupi Kogudus (registrikood 80208111) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/140-1 kohaselt;
2.3.12. II osast Eesti Evangeeliumi Kristlaste Nelipühilaste Koguduste Liit (registrikood 80215513) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/116-1 kohaselt;
2.3.13. II osast Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Roosa Jakobi Kogudus (registrikood 80210958) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00104-1 kohaselt;
2.3.14. II osast Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saaremaa Jaani Kogudus (registrikood 80209211) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 12. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00106-1 kohaselt;
2.3.15. II osast Eesti Kristlike Vabakoguduste Liit (registrikood 80207880) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 31. oktoobri 2014. a teate nr 12.2-6/00256-1 kohaselt;
2.3.16. II osast Eesti Muhameedlaste Sunniitide Kogudus (registrikood 80216866) TuMS § 11 lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/121-1 kohaselt;
2.3.17. II osast Eesti Rahvusvaheline Kristlik Kogudus (registrikood 80221169) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 12. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00139-1 kohaselt;
2.3.18. II osast Kogudus Tarbatu Hiis (registrikood 80187047) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 15. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00124-1 kohaselt;
2.3.19. II osast Mittetulundusühing Ülemiste Kristlik Vabakogudus (registrikood 80295156) TuMS § 11 lõike 2 punkti 4 ja lõike 7 punkti 1 alusel Maksu- ja Tolliameti 12. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00126-1 kohaselt;
2.3.20. II osast MÄE HIIS (registrikood 80233971) TuMS § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00135-1 kohaselt;
2.3.21. II osast Orissaare Kristlik Rahvakogudus (registrikood 80217127) TuMS § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 15. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00136-1 kohaselt;
2.3.22. II osast Tallinna Elu Sõna Kogudus (registrikood 80200894) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00128-1 kohaselt;
2.3.23. II osast Tallinna Nelipühi Kogudus „Äratus“ (registrikood 80216955) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 8. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00117-1 kohaselt;
2.3.24. II osast Tallinna Rahvusvaheline Kristlik Vabakogudus (registrikood 80269526) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 12. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00137-1 kohaselt.

3. Jätta nimekirja kandmata järgmised mittetulundusühingud:
3.1. I osa punkti 4 „Narva“ Mittetulundusühing Spordipensionäride Toetusfond (registrikood 80371897) TuMS § 11 lõike 4 punkti 2 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 8. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00175-2 kohaselt;
3.2. I osa punkti 9 „Lääne-Viru maakond“ Mittetulundusühing Inju Mõis (registrikood 80371822) TuMS § 11 lõike 2 punktide 1, 2 ja 4 ning lõike 7 punkti 1 alusel Maksu- ja Tolliameti 15. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/190-1 kohaselt ;
3.3. I osa punkti 13 „Saare maakond“ Mittetulundusühing Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus (registrikood 80090566) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 15. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00195-3 kohaselt;
3.4. I osa punkti 17 „Võru maakond“ Mittetulundusühing Tervise Kodu Kool (registrikood 80356716) TuMS § 11 lõike 2 punktide 2 ja 4 ning lõike 7 punkti 1 alusel Maksu- ja Tolliameti 8. septembri 2014. a teate nr 12.2-6/00193-1 kohaselt.

4. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus ja seletuskiri koos nimekirjast kustutamise ja nimekirja mittekandmise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti otsusega teatavaks korralduse punktides 2.3 ja 3 nimetatud mittetulundusühingule, sihtasutusele ja usulisele ühendusele.

5. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json