Teksti suurus:

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 24.04.2020, 7

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil

Vastu võetud 12.03.2020 nr 76
RT III, 13.03.2020, 1
jõustumine 12.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2020RT III, 24.04.2020, 524.04.2020

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 87 punkti 8 ning hädaolukorra seaduse § 13, § 19 lõike 1, § 21 lõike 1 ja § 23 alusel:

1. Vabariigi Valitsus:
  1) kuulutab välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra seaduse 4. peatüki 2. jaos sätestatud juhtimiskorraldust ning anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis sätestatud meetmeid. Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata;
  2) määrab eriolukorra piirkonnaks Eesti Vabariigi haldusterritooriumi;
  3) määrab eriolukorra juhiks peaministri.

2. Eriolukord kehtib kuni 17. maini 2020. a kaasa arvatud, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.
[RT III, 24.04.2020, 5 - jõust. 24.04.2020]

3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json