Teksti suurus:

„Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ rakendusplaani aastateks 2012–2020 heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 24.07.2012, 6

„Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ rakendusplaani aastateks 2012–2020 heakskiitmine

Vastu võetud 19.07.2012 nr 321

Vastavalt riigieelarve seaduse § 10 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ rakendusplaan aastateks 2012–2020.

2. Keskkonnaministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ministeeriumi veebilehel.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json