Teksti suurus:

„Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 24.10.2017, 1

„Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ heakskiitmine

Vastu võetud 20.10.2017 nr 285

Vastavalt riigieelarve seaduse § 20 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“.

2. Majandus- ja taristuministril esitada kolme kuu jooksul Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks arengukava rakendusplaan, mis sisaldab meetmeid ja tegevusi arengukava eesmärkide saavutamiseks.

3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ministeeriumi veebilehel.

Urmas Reinsalu
Justiitsminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json