Teksti suurus:

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 25.05.2021, 6

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni moodustamine

Vastu võetud 20.06.2019 nr 158
RT III, 26.06.2019, 3
jõustumine 20.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.07.2019RT III, 12.07.2019, 211.07.2019
12.09.2019RT III, 17.09.2019, 312.09.2019
30.01.2020RT III, 04.02.2020, 430.01.2020
20.05.2021RT III, 25.05.2021, 220.05.2021

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada ülemaailmse eestluse koostöökomisjon (edaspidi komisjon) järgmises koosseisus:
   Esimees:
välisminister
   Liikmed:
Austraalia Eesti Seltside Liidu esindaja
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja
EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUSE esindaja
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindaja
Eesti Ühiskonna Saksamaa Liitvabariigis esindaja
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas esindaja
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
haridus- ja teadusminister
Inglismaa Eestlaste Ühingu esindaja
Integratsiooni Sihtasutuse esindaja
Krasnojarski krai eesti kultuuriseltsi „EESTI“ esindaja
kultuuriminister
Mittetulundusühingu Eesti Instituut esindaja
Mittetulundusühingu Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik esindaja
Petseri Seto Rahva Seltsi esindaja
Riigikogu globaalse Eesti toetusrühma esindaja
Riigikogu Välis-Eesti toetusrühma esindaja
Rootsi Eestlaste Liidu esindaja
siseminister
sotsiaalkaitseminister
Tuglase Seltsi esindaja
VÄLIS-EESTI ÜHINGU esindaja
Üleilmakooli esindaja
üleilmse eestluse erivolitustega diplomaatiline esindaja
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esindaja.
[RT III, 25.05.2021, 2 - jõust. 20.05.2021]

2. Komisjoni ülesanded on:
  1) analüüsida rahvuskaaslaste poliitikat ning koordineerida rahvuskaaslaste poliitika aluste väljatöötamist;
  2) osaleda Globaalse Eesti programmi väljatöötamises ja rakendamises;
  3) esitada ettepanekuid rahvuskaaslaste poliitika kujundamiseks;
  4) täita muid Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

3. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) kaasata rahvuskaaslaste poliitika väljatöötamisse teiste riigiasutuste ja ametkondade spetsialiste ja eksperte, valdkonna asjatundjaid ning teisi isikuid;
  2) algatada analüüside koostamist ja esitada järelepärimisi;
  3) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikke dokumente ja andmeid.

4. Välisministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.
[RT III, 25.05.2021, 2 - jõust. 20.05.2021]

/otsingu_soovitused.json