Teksti suurus:

„Riigi jäätmekava 2014–2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 25.06.2012, 1

„Riigi jäätmekava 2014–2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Vastu võetud 21.06.2012 nr 258

Vastavalt riigieelarve seaduse § 10 lõikele 2 ja jäätmeseaduse § 53 lõikele 1 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks ettepanek koostada „Riigi jäätmekava 2014–2020“.

2. Määrata „Riigi jäätmekava 2014–2020“ koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks Keskkonnaministeerium ning väljatöötamises osalevateks ministeeriumideks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Siseministeerium.

3. Keskkonnaministeeriumil esitada „Riigi jäätmekava 2014–2020“ koos rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks 2013. aasta septembris.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json