Teksti suurus:

„Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 25.06.2012, 2

„Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Vastu võetud 21.06.2012 nr 259

Vastavalt riigieelarve seaduse § 10 lõikele 2 ning kooskõlas turismiseaduse §-ga 4 ja Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks ettepanek koostada „Eesti riiklik turismiarengukava 2014–2020“.

2. Määrata „Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020“ koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning arengukava väljatöötamises osalevateks ministeeriumideks Siseministeerium, Kultuuriministeerium, Põllumajandusministeerium, Välisministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil esitada arengukava koos rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks 2012. aasta detsembris.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json