Teksti suurus:

„Eesti regionaalarengu strateegia 2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 25.06.2012, 3

„Eesti regionaalarengu strateegia 2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Vastu võetud 21.06.2012 nr 260

Vastavalt riigieelarve seaduse § 10 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks ettepanek koostada „Eesti regionaalarengu strateegia 2020“ (edaspidi strateegia).

2. Määrata strateegia koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks Siseministeerium ning strateegia väljatöötamises osalevateks ministeeriumideks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

3. Siseministeeriumil esitada strateegia koos rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks 2013. aasta mais.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json