Teksti suurus:

Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras kasutamiseks andmiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 25.06.2012, 4

Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras kasutamiseks andmiseks

Vastu võetud 21.06.2012 nr 261

Riigivaraseaduse § 19 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 18 lõike 2 punktiga 2 anda Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusolek tema valitsemisel olevast, Tartu linnas Riia tn 23b asuvast hoonest (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Tartu linna jaoskonna registriosa nr 5304703, katastritunnus 79507:036:0009, pindala 3579 m2, sihtotstarve – ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KX42172H1) 1530,31 m2 suuruse osa otsustuskorras 15 aastaks kasutamiseks andmiseks Tartu Ülikoolile Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu ja Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi teadus- ja õppetegevuseks. Tartu Ülikool tasub remondi- ja tehnohooldusteenuse tasud ning kõrvalteenuste tasud, mis arvestatakse tegeliku tarbimise järgi.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json