Teksti suurus:

„Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013“ rakendusplaani aastateks 2012–2013 heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 25.06.2012, 6

„Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013“ rakendusplaani aastateks 2012–2013 heakskiitmine

Vastu võetud 21.06.2012 nr 263

Vastavalt riigieelarve seaduse § 10 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks „Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013“ rakendusplaan aastateks 2012–2013.

2. Haridus- ja Teadusministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud rakendusplaan ministeeriumi veebilehel.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json