Teksti suurus:

Välisabi sildfinantseerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.12.2012
Avaldamismärge:RT III, 25.06.2012, 15

Välisabi sildfinantseerimine

Vastu võetud 29.12.2011 nr 569
RT III, 03.01.2012, 2
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2012RT III, 25.06.2012, 1321.06.2012

Vastavalt „Riigieelarve seaduse“ § 36¹ lõikele 1:

1. Lubada Rahandusministeeriumil kuni Euroopa Komisjonilt raha laekumiseni kasutada 227 000 000 euro ulatuses riigieelarve vahendeid raamdokumendi „Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007−2013“ projektide rahastamiseks.
[RT III, 25.06.2012, 13 - jõust. 21.06.2012]

2. Lubada Rahandusministeeriumil kuni Finantsmehhanismide Kantseleilt raha laekumiseni kasutada 2 000 000 euro ulatuses riigieelarve vahendeid Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009−2014 ja Norra finantsmehhanismi 2009−2014 projektide rahastamiseks.

3. Lubada Rahandusministeeriumil kuni Šveitsi Konföderatsioonilt raha laekumiseni kasutada 10 400 000 euro ulatuses riigieelarve vahendeid Šveitsi-Eesti koostööprogrammi projektide rahastamiseks.
[RT III, 25.06.2012, 13 - jõust. 21.06.2012]

4. Rahandusministeeriumil teha väljamakseid punktides 1−3 nimetatud vahenditest 31. detsembrini 2012. a.

5. Riigieelarvelistest vahenditest rahastatud välisabi sildfinantseerimise taotlejal tagastada punktis 1 nimetatud vahendid kohe pärast Euroopa Komisjonilt, punktis 2 nimetatud vahendid pärast Finantsmehhanismide Kantseleilt ja punktis 3 nimetatud vahendid pärast Šveitsi Konföderatsioonilt vastavate vahendite laekumist.

6. Euroopa Komisjonilt, Finantsmehhanismide Kantseleilt või Šveitsi Konföderatsioonilt vahendite osalise või täismahus laekumata jäämise korral vastutab punktides 1−3 nimetatud vahendite tagastamise eest Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord“ §-s 8 nimetatud vastutav riigiasutus. Euroopa Komisjonilt, Finantsmehhanismide Kantseleilt või Šveitsi Konföderatsioonilt osaliselt või täismahus vahendite laekumata jäämise korral võib Rahandusministeerium nimetatud vahenditest puudujääva osa kinni pidada vastutavale riigiasutusele riigieelarvega ette nähtud vahenditest.

7. Riigieelarvelistest vahenditest rahastatud välisabi sildfinantseerimise taotlejal tagastada punktides 1−3 nimetatud vahendid, mis on 2012. aasta lõpuks kasutamata, Rahandusministeeriumi määratud kontole hiljemalt 31. detsembril 2012. a.

8. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json