Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. mai 2021. a korralduse nr 182 „Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine“ ja 3. oktoobri 2019. a korralduse 234 „Sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni moodustamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2022
Avaldamismärge:RT III, 25.10.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 13. mai 2021. a korralduse nr 182 „Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine“ ja 3. oktoobri 2019. a korralduse 234 „Sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni moodustamine“ muutmine

Vastu võetud 20.10.2022 nr 285

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Sõnastada Vabariigi Valitsuse 13. mai 2021. a korralduse nr 182 „Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine“ punkt 1 järgmiselt:
1. Moodustada rahvastikupoliitika kujundamiseks ja koostöö korraldamiseks rahvastikupoliitika valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) järgmises koosseisus:
Esimees:
sotsiaalkaitseminister
Liikmed:
Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
kultuuriminister
Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
riigihalduse minister
Riigikantselei esindaja
Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler
Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler
siseminister
Sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna juhataja
Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler
Statistikaameti esindaja
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse esindaja
Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli esindaja
tervise- ja tööminister
Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler.“.

2. Sõnastada Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 2019. a korralduse nr 234 „Sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni moodustamine“ punkt 1 järgmiselt:
1. Moodustada sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) järgmises koosseisus:
Esimees:
sotsiaalkaitseminister
Liikmed:
peaministri nõunik
Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler
rahandusminister
Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler
Sotsiaalministeeriumi innovatsiooni asekantsler
Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler
Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler
tervise- ja tööminister.“.

3. Korraldus jõustub 1. novembril 2022. a.

Urmas Reinsalu
Välisminister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json