Teksti suurus:

Valitsuskomisjoni moodustamine Sihtasutuse KredEx ja Porto Franco OÜ vahel sõlmitud investeerimislaenu lepingu ettevalmistamise asjaolude selgitamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 26.01.2021, 1

Valitsuskomisjoni moodustamine Sihtasutuse KredEx ja Porto Franco OÜ vahel sõlmitud investeerimislaenu lepingu ettevalmistamise asjaolude selgitamiseks

Vastu võetud 21.01.2021 nr 28

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) Sihtasutuse KredEx ja Porto Franco OÜ vahel sõlmitud investeerimislaenu lepingu ettevalmistamise asjaolude selgitamiseks.

2. Nimetada komisjoni esimeheks riigisekretär ja liikmeteks:
  1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
  2) Justiitsministeeriumi kantsler.

3. Komisjoni ülesanne on selgitada välja Sihtasutuse KredEx ja Porto Franco OÜ vahel sõlmitud investeerimislaenu lepingu ettevalmistamise asjaolud, sealhulgas:
  1) kas Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määruse nr 31 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused“ § 10 lõigete 4, 7 ja 8 nõuded on täidetud;
  2) tulenevalt Riigikontrolli 25. novembri 2020. a ülevaate „KredExi erakorralised meetmed ettevõtetele koroonakriisi mõju leevendamiseks“ Riigikogule (edaspidi Riigikontrolli ülevaade) punktist 77 anda faktipõhine hinnang, kas meetme tingimustes sätestatud nõudeid järgiti ja vajalikud toimingud tehti, ning tulenevalt Riigikontrolli ülevaate punktist 65 hinnata valitsuse eelhinnangu ettepaneku ja meetme tingimuste kooskõla.

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) moodustada eksperdikomisjone ja töörühmi;
  2) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt tööks vajalikke dokumente ja andmeid;
  3) kaasata komisjoni ülesannete lahendamiseks ministeeriumide ja teiste riigiasutuste spetsialiste ja eksperte;
  4) teha koostööd asjatundjatega, sealhulgas tellida hinnanguid ja ekspertiise.

5. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json