Teksti suurus:

Kuressaare sadama akvatooriumi piiride määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 26.01.2021, 5

Kuressaare sadama akvatooriumi piiride määramine

Vastu võetud 21.01.2021 nr 32

Sadamaseaduse § 5 lõike 1 alusel:

1. Määrata Kuressaare sadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega WGS-84 süsteemis:

  Nr  

B

L

1.

58°14'38.592''N     

22°28'13.796''E    

2.

58°14'37.337''N

22°28'14.705''E

3.

58°14'44.118''N

22°28'26.318''E

4.

58°14'45.816''N

22°28'18.650''E

ning punktide 1 ja 4 ning 2 ja 3 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitisega.

2. Korraldus jõustub 1. veebruaril 2021. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json