Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2015. a korralduse nr 343 „Kaberneeme sadama akvatooriumi piiride määramine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2021
Avaldamismärge:RT III, 26.01.2021, 7

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2015. a korralduse nr 343 „Kaberneeme sadama akvatooriumi piiride määramine“ muutmine

Vastu võetud 21.01.2021 nr 34

Sadamaseaduse § 9 lõike 1 alusel asendada Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2015. a korralduse nr 343 „Kaberneeme sadama akvatooriumi piiride määramine“ tekstiosa:

  „Nr  

B

L

1.

59°31'10.920"N     

25°16'35.180"E

2.

59°31'10.510"N

25°16'40.080"E

3.

59°31'09.440"N     

25°16'39.800"E

4.

59°31'09.260"N

25°16'42.300"E

5.

59°31'12.420"N

25°16'43.140"E

6.

59°31'12.500"N

25°16'42.230"E

ning punktide 1–6 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitistega.“ tekstiosaga:

  „Nr  

B

L

1.

59°31'12.500''N     

25°16'42.230''E  

2.

59°31'12.420''N

25°16'43.140''E

3.

59°31'08.653''N

25°16'42.454''E

4.

59°31'09.440''N

25°16'39.800''E

5.

59°31'10.914''N

25°16'35.178''E

ning punktide 1 ja 5 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitistega.“.


Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json