Teksti suurus:

Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 26.01.2021, 11

Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks

Vastu võetud 10.06.2003 nr 376
RTL 2003, 72, 1072
jõustumine 10.06.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.08.2005RTL 2005, 88, 131804.08.2005
04.05.2006RTL 2006, 40, 71004.05.2006
29.05.2008RTL 2008, 46, 64429.05.2008
11.06.2009RTL 2009, 48, 70011.06.2009
04.03.2010RTL 2010, 11, 21104.03.2010
24.03.2011RT III, 28.03.2011, 924.03.2011
27.09.2012RT III, 02.10.2012, 227.09.2012
02.10.2014RT III, 08.10.2014, 302.10.2014
13.08.2015RT III, 26.08.2015, 101.09.2015
21.01.2021RT III, 26.01.2021, 821.01.2021

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 lõike 1 alusel:
[RTL 2006, 40, 710 - jõust. 04.05.2006]

1. Moodustada asjatundjate komisjon (edaspidi komisjon) poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks.

2. Nimetada komisjoni esimeheks valdkonna eest vastutav minister ja komisjoni liikmeteks:
   Eesti Endiste Metsavendade Liidu esindaja
   EESTI ENDISTE POLIITVANGIDE LIIDU esindaja
   EESTI MEMENTO LIIDU esimees
   Eesti Natsismiohvrite Ühingu esindaja
   Eesti Tšernobõli Ühingu esindaja
   Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esindaja
   Murtud Rukkilille Ühingu esindaja
   Rahandusministeeriumi esindaja
   Sotsiaalministeeriumi esindaja.
[RT III, 26.01.2021, 8 - jõust. 21.01.2021]

3. Teha komisjonile ülesandeks:
  1) analüüsida poliitilistel põhjustel represseeritud isikute õiguslikku ja sotsiaalset seisundit;
[RTL 2006, 40, 710 - jõust. 04.05.2006]
  2) teha ettepanekuid asjakohaste õigusaktide ettevalmistamiseks;
[RTL 2006, 40, 710 - jõust. 04.05.2006]
  3) korraldada koostööd valitsus- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja mittetulundusühingutega;
[RTL 2006, 40, 710 - jõust. 04.05.2006]
  4) arutada komisjonile esitatud avaldusi ja ettepanekuid;
[RT III, 26.01.2021, 8 - jõust. 21.01.2021]
  5) teha ettepanekuid represseeritute ühingutele tegevustoetuse eraldamiseks riigieelarvest.
[RT III, 26.01.2021, 8 - jõust. 21.01.2021]

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) moodustada töörühmi ja ekspertkomisjone;
  2) kaasata küsimuste lahendamisele ministeeriumide ja teiste riigiasutuste spetsialiste ja eksperte ning teisi isikuid.

5. Justiitsministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.
[RT III, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

6. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json