Teksti suurus:

Nele Parresti Riigikohtu liikmeks nimetamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 26.02.2016, 3

Nele Parresti Riigikohtu liikmeks nimetamine

Vastu võetud 23.02.2016

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 65 punkti 8 ja § 150 lõike 2 alusel Riigikogu otsustab:

1. Nimetada Nele Parrest Riigikohtu liikmeks alates 2016. aasta 2. maist.

2. Käesolev otsus jõustub allakirjutamisel.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees