Teksti suurus:

XII Riigikogu lisamandaatide registreerimine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2011
Avaldamismärge:RT III, 26.03.2011, 3

XII Riigikogu lisamandaatide registreerimine

Vastu võetud 24.03.2011 nr 65

Riigikogu valimise seaduse § 76 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab erakondade võrdlusarvude tabeli XII Riigikogu valimistel:

Võrdlusarv

Erakond

6906.835

Eesti Keskerakond

6873.653

Eesti Reformierakond

6757.352

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

6696.646

Eesti Reformierakond

6684.428

Eesti Keskerakond

6632.197

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

6528.995

Eesti Reformierakond

6513.593

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

6476.618

Eesti Keskerakond

6369.965

Eesti Reformierakond

6347.272

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

6287.683

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

6281.992

Eesti Keskerakond

6218.897

Eesti Reformierakond

6099.314

Eesti Keskerakond

6087.010

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

6077.700

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

6075.198

Eesti Reformierakond

5938.334

Eesti Reformierakond

5927.499

Eesti Keskerakond

5881.992

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5848.297

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5807.820

Eesti Reformierakond

5765.593

Eesti Keskerakond

5699.129

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5683.217

Eesti Reformierakond

5628.521

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5612.747

Eesti Keskerakond

5564.126

Eesti Reformierakond

5527.866

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5468.211

Eesti Keskerakond

5450.184

Eesti Reformierakond

5425.483

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5367.118

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5341.059

Eesti Reformierakond

5331.314

Eesti Keskerakond

5237.312

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5236.445

Eesti Reformierakond

5215.929

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5201.456

Eesti Keskerakond

5136.065

Eesti Reformierakond

5078.100

Eesti Keskerakond

5073.458

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5062.407

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5039.663

Eesti Reformierakond

4960.762

Eesti Keskerakond

4947.002

Eesti Reformierakond

4938.961

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4899.392

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4857.867

Eesti Reformierakond

4849.004

Eesti Keskerakond

4811.776

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4772.055

Eesti Reformierakond

4747.077

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4742.431

Eesti Keskerakond

4691.313

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4689.382

Eesti Reformierakond

4640.685

Eesti Keskerakond

4609.675

Eesti Reformierakond

4604.424

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4577.044

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4543.441

Eesti Keskerakond

4532.776

Eesti Reformierakond

4470.529

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4468.496

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4458.535

Eesti Reformierakond

4450.400

Eesti Keskerakond

4386.816

Eesti Reformierakond

4365.244

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4361.293

Eesti Keskerakond

4344.597

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4317.489

Eesti Reformierakond

4275.870

Eesti Keskerakond

4266.902

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4250.435

Eesti Reformierakond

4225.926

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4193.903

Eesti Keskerakond

4185.543

Eesti Reformierakond

4173.123

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4122.707

Eesti Reformierakond

4115.185

Eesti Keskerakond

4113.897

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4083.591

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4061.830

Eesti Reformierakond

4039.522

Eesti Keskerakond

4007.958

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

4002.820

Eesti Reformierakond

3998.021

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3966.738

Eesti Keskerakond

3945.591

Eesti Reformierakond

3916.149

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3907.619

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3896.667

Eesti Keskerakond

3890.063

Eesti Reformierakond

3837.739

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3836.159

Eesti Reformierakond

3829.160

Eesti Keskerakond

3812.439

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3783.808

Eesti Reformierakond

3764.075

Eesti Keskerakond

3762.570

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3732.942

Eesti Reformierakond

3722.024

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3701.281

Eesti Keskerakond

3690.444

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3683.499

Eesti Reformierakond

3640.660

Eesti Keskerakond

3636.020

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3635.419

Eesti Reformierakond

3621.175

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3588.644

Eesti Reformierakond

3582.096

Eesti Keskerakond

3554.595

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3554.107

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3543.122

Eesti Reformierakond

3525.487

Eesti Keskerakond

3498.802

Eesti Reformierakond

3490.548

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3475.994

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3470.734

Eesti Keskerakond

3455.636

Eesti Reformierakond

3428.890

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3417.745

Eesti Keskerakond

3413.580

Eesti Reformierakond

3401.419

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3372.589

Eesti Reformierakond

3369.486

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3366.436

Eesti Keskerakond

3332.624

Eesti Reformierakond

3330.143

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3316.726

Eesti Keskerakond

3312.214

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3293.646

Eesti Reformierakond

3268.541

Eesti Keskerakond

3261.948

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3256.959

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3255.618

Eesti Reformierakond

3221.811

Eesti Keskerakond

3218.505

Eesti Reformierakond

3203.614

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3196.636

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3182.274

Eesti Reformierakond

3176.468

Eesti Keskerakond

3152.081

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3146.894

Eesti Reformierakond

3134.025

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3132.452

Eesti Keskerakond

3112.334

Eesti Reformierakond

3102.268

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3089.705

Eesti Keskerakond

3078.565

Eesti Reformierakond

3073.947

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3054.087

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

3048.170

Eesti Keskerakond

3045.561

Eesti Reformierakond

3016.250

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3013.294

Eesti Reformierakond

3007.797

Eesti Keskerakond

3007.460

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2981.742

Eesti Reformierakond

2968.536

Eesti Keskerakond

2962.310

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2960.792

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2950.878

Eesti Reformierakond

2930.342

Eesti Keskerakond

2920.681

Eesti Reformierakond

2918.568

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2907.445

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2893.170

Eesti Keskerakond

2891.130

Eesti Reformierakond

2876.167

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2862.202

Eesti Reformierakond

2856.980

Eesti Keskerakond

2856.086

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2835.046

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2833.879

Eesti Reformierakond

2821.733

Eesti Keskerakond

2806.606

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2806.141

Eesti Reformierakond

2795.147

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2787.391

Eesti Keskerakond

2778.971

Eesti Reformierakond

2758.901

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2756.415

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2753.920

Eesti Keskerakond

2752.349

Eesti Reformierakond

2726.261

Eesti Reformierakond

2721.286

Eesti Keskerakond

2718.799

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2712.877

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2700.688

Eesti Reformierakond

2689.458

Eesti Keskerakond

2682.250

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2675.618

Eesti Reformierakond

2668.444

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2658.406

Eesti Keskerakond

2651.033

Eesti Reformierakond

2646.724

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2628.101

Eesti Keskerakond

2626.920

Eesti Reformierakond

2625.519

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2612.176

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2603.266

Eesti Reformierakond

2598.517

Eesti Keskerakond

2584.027

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2580.057

Eesti Reformierakond

2578.567

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2569.626

Eesti Keskerakond

2557.281

Eesti Reformierakond

2545.858

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2543.895

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2541.406

Eesti Keskerakond

2534.925

Eesti Reformierakond

2514.012

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2513.832

Eesti Keskerakond

2512.977

Eesti Reformierakond

2505.057

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2491.427

Eesti Reformierakond

2486.882

Eesti Keskerakond

2482.996

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2470.264

Eesti Reformierakond

2467.450

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2460.535

Eesti Keskerakond

2452.777

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2449.476

Eesti Reformierakond

2434.770

Eesti Keskerakond

2431.015

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2429.054

Eesti Reformierakond

2423.324

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2409.568

Eesti Keskerakond

2408.989

Eesti Reformierakond

2395.697

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2394.608

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2389.270

Eesti Reformierakond

2384.911

Eesti Keskerakond

2369.889

Eesti Reformierakond

2366.601

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2361.446

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2360.780

Eesti Keskerakond

2350.836

Eesti Reformierakond

2339.276

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2337.159

Eesti Keskerakond

2332.104

Eesti Reformierakond

2328.212

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2314.031

Eesti Keskerakond

2313.685

Eesti Reformierakond

2312.609

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2295.950

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2295.570

Eesti Reformierakond

2291.382

Eesti Keskerakond

2286.576

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2277.752

Eesti Reformierakond

2269.195

Eesti Keskerakond

2264.618

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2261.154

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2260.223

Eesti Reformierakond

2247.457

Eesti Keskerakond

2242.977

Eesti Reformierakond

2236.321

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2234.175

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2226.154

Eesti Keskerakond

2226.006

Eesti Reformierakond

2212.057

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2209.304

Eesti Reformierakond

2205.273

Eesti Keskerakond

2204.583

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2192.864

Eesti Reformierakond

2188.342

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2184.801

Eesti Keskerakond

2176.681

Eesti Reformierakond

2175.806

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2165.158

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2164.726

Eesti Keskerakond

2160.747

Eesti Reformierakond

2147.812

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2145.058

Eesti Reformierakond

2145.037

Eesti Keskerakond

2142.486

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2129.608

Eesti Reformierakond

2125.722

Eesti Keskerakond

2120.567

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2120.310

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2106.771

Eesti Keskerakond

2098.612

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2094.041

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2088.172

Eesti Keskerakond

2077.379

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2069.917

Eesti Keskerakond

2068.206

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2056.593

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2051.996

Eesti Keskerakond

2043.035

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2036.242

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2034.399

Eesti Keskerakond

2018.503

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

2017.118

Eesti Keskerakond

2016.311

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2000.143

Eesti Keskerakond

1996.788

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1994.583

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1983.468

Eesti Keskerakond

1977.660

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1971.255

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1967.083

Eesti Keskerakond

1958.914

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1950.981

Eesti Keskerakond

1948.495

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1940.540

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1935.155

Eesti Keskerakond

1926.283

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1922.525

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1919.598

Eesti Keskerakond

1904.861

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1904.599

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1904.302

Eesti Keskerakond

1889.262

Eesti Keskerakond

1887.535

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1883.423

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1874.470

Eesti Keskerakond

1870.538

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1862.739

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1859.920

Eesti Keskerakond

1853.862

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1845.607

Eesti Keskerakond

1842.528

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1837.496

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1831.524

Eesti Keskerakond

1822.775

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1821.433

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1817.667

Eesti Keskerakond

1805.663

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1804.028

Eesti Keskerakond

1803.464

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1790.604

Eesti Keskerakond

1790.178

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1784.579

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1777.390

Eesti Keskerakond

1774.971

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1766.107

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1764.379

Eesti Keskerakond

1760.035

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1751.568

Eesti Keskerakond

1748.035

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1745.361

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1738.952

Eesti Keskerakond

1730.943

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1730.348

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1716.774

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1713.035

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1702.848

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1696.083

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1689.159

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1679.482

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1675.699

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1663.220

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1662.464

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1649.448

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1647.287

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1636.645

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1631.673

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1624.050

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1616.368

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1611.658

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1601.363

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1599.464

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1587.463

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1586.649

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1575.650

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1572.218

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1564.022

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1558.061

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1552.573

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1544.170

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1541.300

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1530.539

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1530.198

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

1517.158

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1504.023

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1491.125

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1478.459

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1466.017

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1453.795

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1441.785

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1429.984

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1418.384

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1406.981

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1395.770

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1384.746

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1373.904

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1363.240

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1352.749

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1342.427

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1332.270

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1322.274

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1312.434

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1302.749

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1293.212

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1283.822

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

1274.575

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Heiki Sibul
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json