Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.03.2020
Avaldamismärge:RT III, 26.03.2020, 3

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ muutmine

Vastu võetud 26.03.2020 nr 94

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldust nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ järgmiselt:

1) sõnastada punkt 4 järgmiselt:
„4. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ning kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega.“;

2) täiendada korraldust punktidega 51–55 järgmises sõnastuses:
„51. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik.
52. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ning kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega.
53. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega.
54. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks.
55. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel.“.

2. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

3. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json