Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine ja mittetulundusühingu nimekirja kandmata jätmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT III, 26.06.2014, 9

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine ja mittetulundusühingu nimekirja kandmata jätmine

Vastu võetud 19.06.2014 nr 275

Tulumaksuseaduse § 11 lõigete 1 ja 4 ning lõike 7 punktide 1, 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord”:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas” (edaspidi nimekiri) järgmised muudatused:

1.1. kanda nimekirja järgmised mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused:

1.1.1. kanda nimekirja osa „I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused” (edaspidi I osa) punktidesse 1, 2, 4, 5, 8–10, 12, 14 ja 16 vastavalt tähestiku järjekorrale järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

1. Tallinn

Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus

90012372

Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing (EVVÜ)

80364584

HEATEGEVUSÜHING HEA TEGU

80195093

Hänike Selts

80351379

Innovation Academy Sihtasutus

90012509

LIONS CLUB TALLINN CITY

80081024

Mittetulundusühing DanceAct Seminar

80309332

Mittetulundusühing Haabersti Tugikeskus

80352285

Mittetulundusühing Halastusmaja

80363219

Mittetulundusühing Heategevusfond Ingel

80362467

Mittetulundusühing Heategevusfond Südamete Soojus

80365572

Mittetulundusühing JESMAR

80360586

Mittetulundusühing Keiserlik Palestiina Õigeususelts (Eesti)

80361396

Mittetulundusühing Laululinnuhaldjas

80361025

Mittetulundusühing Magdaleena

80361249

Mittetulundusühing Tallinna Vibukool

80341873

Mittetulundusühing Tšika Toetusselts

80252036

Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond

90010350

Sihtasutus Denim Dream Foundation

90012343

Sihtasutus Kadunud

90009944

Sihtasutus Noor Ehe

90011102

Sihtasutus Reservohvitseride kogu vendlusfond

90010746

SPORDIKLUBI YAWARA

80343033

Tallinn Hansa Rotary Klubi

80358690

2. Harju maakond

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts

80289049

Kiwanis'e Naisteklubi Keilas

80164017

Mittetulundusühing Laste- ja noortekeskus Valgus

80360037

Mittetulundusühing Rae Koda

80348094

Mittetulundusühing Tantsuselts As-Sa

80361447

Mittetulundusühing Vinta-Vänta Noortelaager

80342588

Spordiklubi Anija United

80361901

Tabasalu Kabeklubi

80363248

4. Narva

Mittetulundusühing Kristlik Misjon Koit Idas

80329441

SPORDIKLUBI BUFFEN-DO

80038287

5. Ida-Viru maakond

Jalgpalliklubi FC VIRU STAR

80311866

JALGPALLIKLUBI SILLAMÄE

80008837

Mittetulundusühing T-Dance Club

80361676

8. Lääne maakond

mittetulundusühing Haapsalu Korvpallikool

80364839

9. Lääne-Viru maakond

Mittetulundusühing Punnvõrr

80363389

Rakvere Rattaklubi Siplased

80301081

Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu

80365589

10. Põlva maakond

MTÜ Jäälind

80365661

Põlva Tenniseklubi

80046542

12. Rapla maakond

Mittetulundusühing Raikküla Kultuurikeskus

80362289

Rapla Rotary Klubi

80056150

14. Tartu maakond

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

80096899

Jalgpalliklubi Welco

80287033

MellnovFest

80340299

Mittetulundusühing Must Kast

80365052

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool

80335482

Sihtasutus "Solenum"

90012627

Spordiklubi Lõbusad Sellid

80334100

TARTU INNER WHEEL KLUBI

80194923

16. Viljandi maakond

Mittetulundusühing Nutisport

80359695

MTÜ Tääksi Spordiakadeemia

80362510

Sillad MTÜ

80362148

spordiklubi TÄÄKSI

80244495”;

1.1.2. kanda nimekirja ossa „II. Usulised ühendused” (edaspidi II osa) järgmised usulised ühendused:

1.1.2.1. pärast rida „Tartu Kristlik Risttee Kogudus 80244986”

„3D kogudus

80321221”;

1.1.2.2. pärast rida „Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva-Jõesuu Jumalaema Kaasani Ikooni Kogudus 80202491”
„Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva-Jõesuu Püha Vladimiri Kogudus

80355987”;

1.1.2.3. pärast rida „Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Jumalaema Kaasani Ikooni Kogudus 80205236”
„Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni Kogudus

80355763”;

1.2. muuta järgmiste mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimi ja muuta nende asukoht nimekirjas vastavalt tähestiku järjekorrale:

1.2.1. I osa punktis 1 „Tallinn” asendada mittetulundusühingu nimi „Eesti Karskusliit AVE” (registrikood 80112575) nimega „Eesti Karskusliit”;

1.2.2. I osa punktis 1 „Tallinn” asendada mittetulundusühingu nimi „Eesti Puuetega Naiste Ühing” (registrikood 80055707) nimega „Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit”;

1.2.3. I osa punktis 1 „Tallinn” asendada mittetulundusühingu nimi „Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu” (registrikood 80007921) nimega „EESTI FOLKLOORINÕUKOGU”;

1.2.4. I osa punktis 1 „Tallinn” asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing Clinic Clowns Eesti” (registrikood 80246092) nimega „Mittetulundusühing Doktor Kloun”;

1.2.5. I osa punktis 1 „Tallinn” asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskammerkoor” (registrikood 80309898) nimega „MTÜ Hopneri Kammerkoor”;

1.2.6. I osa punktis 1 „Tallinn” asendada sihtasutuse nimi „Sihtasutus Eesti Tantsuagentuuri Tantsukeskus” (registrikood 90006822) nimega „Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur”;

1.2.7. I osa punktis 1 „Tallinn” asendada mittetulundusühingu nimi „Tallinna Reaalkooli Spordiklubi” (registrikood 80192386) nimega „Kesklinna Spordiklubi”;

1.2.8. I osa punktis 2 „Harju maakond” asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing Eestimaa Puhtaks” (registrikood 80142352) nimega „Mittetulundusühing Looduskaitse”;

1.2.9. I osa punktis 3 „Hiiu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing Kuulikodu” (registrikood 80222016) nimega „mittetulundusühing loomade eestkoste organisatsioon Loomus”;

1.2.10. I osa punktis 8 „Lääne maakond” asendada mittetulundusühingu nimi „Haapsalu Tööotsijate Ühing” (registrikood 80102281) nimega „Sotsiaalhoole Ühing”;

1.2.11. I osa punktis 11 „Pärnu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi „Zonta Internationali Pärnu Klubi” (registrikood 80146189) nimega „Zonta Pärnu Klubi”;

1.2.12. I osa punktis 14 „Tartu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi „MTÜ Naiste Varjupaik” (registrikood 80169368) nimega „MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus”;

1.2.13. I osa punktis 14 „Tartu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi „Reumahaigete Laste ja Noorte Ühing“ (registrikood 80016802) nimega „Liigesehaigete Laste Ühing”;

1.2.14. I osa punktis 14 „Tartu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi „Tartu Zonta Klubi” (registrikood 80078826) nimega „ZONTA TARTU KLUBI MTÜ”;

1.2.15. II osas asendada nimi „TALLINNA KRISTLIK KOGUDUS „TAASTAMINE““ (registrikood 80268691) nimega „Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Uue Alguse kogudus“;

1.3. kustutada nimekirjast järgmised mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused:

1.3.1. I osa punktist 1 „Tallinn” Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts(registrikood 80085654) tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punkti 4 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/307-2 kohaselt;

1.3.2. I osa punktist 1 „Tallinn” Eesti Tantsuspordi Liit (registrikood 80088821) TuMS § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 12. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/391-1 kohaselt;

1.3.3. I osa punktist 1 „Tallinn” Laste Liiklusklubi (registrikood 80261817) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/386-1 kohaselt;

1.3.4. I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Beebipunker (registrikood 80255369) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/344-1 kohaselt;

1.3.5. I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Lasteaed Sipsiku Arendus (registrikood 80309645) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/361-1 kohaselt;

1.3.6. I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Milana (registrikood 80321729) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/399-1 kohaselt;

1.3.7. I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing SINA – Suured Ideed Noorte Algatusel (registrikood 80278850) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/377-1 kohaselt;

1.3.8. I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Wellspring (registrikood 80314864) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/349-1 kohaselt;

1.3.9. I osa punktist 1 „Tallinn” Murelaste ja Probleemsete Noorukite Toetajate Ühing OMOS (registrikood 80053507) TuMS § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/378-1 kohaselt;

1.3.10. I osa punktist 1 „Tallinn” Sihtasutus Anti-Liew & Hingehooldus (registrikood 90005685) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 29. jaanuari 2014. a teate nr 12.2-6/376-2 kohaselt;

1.3.11. I osa punktist 1 „Tallinn” Sihtasutus JCI Estonia Heategevusfond (registrikood 90008620) TuMS § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/379-1 kohaselt;

1.3.12. I osa punktist 2 „Harju maakond” Kose Võimula Maadlusklubi (registrikood 80059214) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. mai 2014. a teate nr 12.2-6/99-2 kohaselt;

1.3.13. I osa punktist 2 „Harju maakond” Lilli Küla Arendamise Selts (registrikood 80238342) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/364-1 kohaselt;

1.3.14. I osa punktist 2 „Harju maakond” Mittetulundusühing ŠMIGUNIDE SUUSAKLUBI (registrikood 80011874) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 19. detsembri 2013. a teate nr 12.2-6/317-2 kohaselt;

1.3.15. I osa punktist 2 „Harju maakond” Mittetulundusühing Nõmmeveski küla (registrikood 80283683) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. veebruari 2014. a teate nr 12.2-6/343-2 kohaselt;

1.3.16. I osa punktist 2 „Harju maakond” Mittetulundusühing Ruila Ratsakool (registrikood 80066823) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/348-1 kohaselt;

1.3.17. I osa punktist 2 „Harju maakond” Noorte Golfi Toetajate Ühing (registrikood 80199493) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 18. novembri 2013. a teate nr 12.2-6/303-2 kohaselt;

1.3.18. I osa punktist 4 „Narva” Narva Muusikaselts (registrikood 80162685) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 29. jaanuari 2014. a teate nr 12.2-6/339-2 kohaselt;

1.3.19. I osa punktist 5 „Ida-Viru maakond” Poksiklubi Järve Boxing (registrikood 80054398) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 13. detsembri 2013. a teate nr 12.2-6/330-2 kohaselt;

1.3.20. I osa punktist 5 „Ida-Viru maakond” Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing (registrikood 80138043) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/356-1 kohaselt;

1.3.21. I osa punktist 5 „Ida-Viru maakond” Spordiklubi NARVA SKI TEAM (registrikood 80170199) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/362-1 kohaselt;

1.3.22. I osa punktist 6 „Jõgeva maakond” Esku Külaselts (registrikood 80207421) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. jaanuari 2014. a teate nr 12.2-6/322-2 kohaselt;

1.3.23. I osa punktist 6 „Jõgeva maakond” MTÜ Jõgevamaa Represseeritud (registrikood 80109662) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. detsembri 2013. a teate nr 12.2-6/335 kohaselt;

1.3.24. I osa punktist 6 „Järva maakond” Järvamaa Noorte Spordiliit (registrikood 80092691) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 13. mai 2014. a teate nr 12.2-6/98-2 kohaselt;

1.3.25. I osa punktist 8 „Lääne maakond” Salajõe MTÜ (registrikood 80222269) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/380-1 kohaselt;

1.3.26. I osa punktist 9 „Lääne-Viru maakond” Mittetulundusühing MaRaLeA (registrikood 80164112) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/381-1 kohaselt;

1.3.27. I osa punktist 9 „Lääne-Viru maakond” Spordiklubi LOS TOROS (registrikood 80021559) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/358-1 kohaselt;

1.3.28. I osa punktist 10 „Põlva maakond” Korvpalliklubi Põlva Basket (registrikood 80101353) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 2. aprilli 2014. a teate nr 12.2-6/88-1 kohaselt;

1.3.29. I osa punktist 10 „Põlva maakond” Mittetulundusühing JASAF (registrikood 80207293) TuMS § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 13. märtsi 2014. a otsuse nr 12.2-6/321-2 kohaselt;

1.3.30. I osa punktist 10 „Põlva maakond” MITTETULUNDUSÜHING Luhtsi  (registrikood 80200256) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. jaanuari 2014. a teate nr 12.2-6/373-2 kohaselt;

1.3.31. I osa punktist 10 „Põlva maakond” Valgjärve Spordiklubi (registrikood 80068638) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. märtsi           2014. a teate nr 12.2-6/371-1 kohaselt;

1.3.32. I osa punktist 11 „Pärnu maakond” Mittetulundusühing Alearius (registrikood 80281527) TuMS 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 28. jaanuari 2014. a teate nr 12.2-6/340-2 kohaselt;

1.3.33. I osa punktist 11 „Pärnu maakond” Mittetulundusühing Junnlased (registrikood 80300615) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. veebruari 2014. a teate nr 12.2-6/333-2 kohaselt;

1.3.34. I osa punktist 11 „Pärnu maakond” Mittetulundusühing Pärnu Kontserdibüroo (registrikood 80116188) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/9-1 kohaselt;

1.3.35. I osa punktist 11 „Pärnu maakond” Pärnu rahvatantsu ja rahvamuusika selts „Kiigeselts“ (registrikood 80083508) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 30. jaanuari 2014. a teate nr 12.2-6/342-3 kohaselt;

1.3.36. I osa punktist 11 „Pärnu maakond” Spordiklubi Rääma (registrikood 80042066) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 21. jaanuari 2014. a teate nr             12.2-6/54-1 kohaselt;

1.3.37. I osa punktist 13 „Saare maakond” Mittetulundusühing Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus (registrikood 80090566) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/382-1 kohaselt;

1.3.38. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Balti Investeeringute Grupi Panga Mittetulundusühing (registrikood 80134329) TuMS § 11 lõike 4 punkti 7 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 2. aprilli 2014. a teate nr 12.2-6/89 kohaselt;

1.3.39. I osa punktist 14 „Tartu maakond” MEERI KÜLA ARENDAMISE SELTS (registrikood 80179065) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/370-1 kohaselt;

1.3.40. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Mittetulundusühing Eesti  Folkloori Instituut (registrikood 80134186) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/4-1 kohaselt;

1.3.41. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Mittetulundusühing ZZ Noortekas (registrikood 80165583) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/12-1 kohaselt;

1.3.42. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Mittetulundusühing Tehnikaringlus (registrikood 80295038) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/14-1 kohaselt;

1.3.43. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Mittetulundusühing Vabatahtlike Ühing Kilpkonn (registrikood 80241031) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/5-1 kohaselt;

1.3.44. I osa punktist 15 „Valga maakond” MITTETULUNDUSÜHING OTEPÄÄ LOODUSSELTS (registrikood 80129475) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/394-1 kohaselt;

1.3.45. I osa punktist 15 „Valga maakond” MTÜ Noorte huvi ja spordiklubi MX (registrikood 80279861) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 21. jaanuari 2014. a teate nr 12.2-6/77-1 kohaselt;

1.3.46. I osa punktist 16 „Viljandi maakond” Spordiklubi „RAMSI” (registrikood 80168794) TuMS § 11 lõike 4 punkti 7 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 21. jaanuari 2014. a teate nr 12.2-6/79 kohaselt;

1.3.47. I osa punktist 16 „Viljandi maakond” Viljandi Rattaklubi (registrikood 80138356) TuMS § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/375-1 kohaselt;

1.3.48. I osa punktist 17 „Võru maakond” Mittetulundusühing MAAILM LASTELE (registrikood 80306368) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/15-1 kohaselt;

1.3.49. I osa punktist 17 „Võru maakond” Võrumaa Sõjameeste Ühendus (registrikood 80081656) TuMS § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/385-1 kohaselt;

1.3.50. II osast Eesti Islami Kogudus (registrikood 80208134) TuMS § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/30-1 kohaselt.

2. Jätta nimekirja I osa punkti 6 „Jõgeva maakond” kandmata mittetulundusühing PÕLTSAMAA VALLA SPORDIKLUBI „TERVIS” (registrikood 80077235) TuMS § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 2 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2014. a teate nr 12.2-6/28-1 kohaselt.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus ja seletuskiri koos nimekirjast kustutamise ja nimekirja mittekandmise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti otsusega teatavaks korralduse punktides 1.3 ja 2 nimetatud mittetulundusühingule, sihtasutusele või usulisele ühendusele.

4. Korraldus jõustub 1. juulil 2014. a. 

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Urve Tiidus
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json