Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2018
Avaldamismärge:RT III, 26.06.2018, 5

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 21.06.2018 nr 154

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 5 lõike 3 alusel teha Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ punktis 1 järgmised muudatused:

1) arvata geenitehnoloogiakomisjoni koosseisust välja Tuuli Levandi;
2) nimetada komisjoni liikmeks Teele Jairus.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär