Teksti suurus:

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.02.2020, 5

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni moodustamine

Vastu võetud 20.06.2019 nr 158
RT III, 26.06.2019, 3
jõustumine 20.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.07.2019RT III, 12.07.2019, 211.07.2019
12.09.2019RT III, 17.09.2019, 312.09.2019
30.01.2020RT III, 04.02.2020, 430.01.2020

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada ülemaailmse eestluse koostöökomisjon (edaspidi komisjon) järgmises koosseisus:
   Esimees:
rahvastikuminister
   Liikmed:
haridus- ja teadusminister
kultuuriminister
sotsiaalminister
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
välisminister
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja
EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUSE esindaja
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides kaks esindajat
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas kaks esindajat
Integratsiooni Sihtasutuse esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Instituut esindaja
rahvuskaaslaste programmi nõukogu kaks esindajat
Riigikogu Välis-Eesti toetusrühma esindaja
Rootsi Eestlaste Liidu kaks esindajat
Soome Eesti Noored esindaja
VÄLIS-EESTI ÜHINGU esindaja
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu kaks esindajat
Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku esindaja.
[RT III, 04.02.2002, 4 - jõust. 30.01.2020]

2. Komisjoni ülesanded on:
  1) analüüsida rahvuskaaslaste poliitikat ning koordineerida rahvuskaaslaste poliitika aluste väljatöötamist;
  2) osaleda Globaalse Eesti programmi väljatöötamises ja rakendamises;
  3) esitada ettepanekuid rahvuskaaslaste poliitika kujundamiseks;
  4) täita muid Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

3. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) kaasata rahvuskaaslaste poliitika väljatöötamisse teiste riigiasutuste ja ametkondade spetsialiste ja eksperte, valdkonna asjatundjaid ning teisi isikuid;
  2) algatada analüüside koostamist ja esitada järelepärimisi;
  3) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikke dokumente ja andmeid.

4. Siseministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.

/otsingu_soovitused.json