Teksti suurus:

Lennupiirangud õhusõidukitele ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 26.08.2022, 1

Lennupiirangud õhusõidukitele ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks

Vastu võetud 25.08.2022 nr 229

Korraldus kehtestatakse lennundusseaduse § 41 lõike 1 alusel.

1. Reguleerimisala

1.1. Korraldusega kehtestatakse lennupiirangud õhusõidukitele ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks riigi julgeoleku ja avaliku korra tagamise ning keskkonnakaitse eesmärgil Eesti õhuruumi osades.

1.2. Lennupiiranguga hõlmatud õhuruumi osa ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks piiritletakse geograafiliste koordinaatidega WGS-84-süsteemis ning kõrgusega maa- või veepinnast. Lennupiiranguga hõlmatud õhuruumi osa ja geograafilise ala mehitamata õhusõiduki lendamise piiramise alapiiriks on maa- või veepind, kui korralduses ei kehtestata teisiti.

1.3. Mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks geograafiliste koordinaatide piiritlemisel lisandub riigi julgeoleku või avaliku korra tagamise eesmärgil ohutusala kuni 50 meetri ulatuses maa-ala või ehitise (edaspidi objekt) kinnistu piirist, kui see on vajalik objekti töövõime säilitamise või ohu vältimiseks. Ohutusala kehtib korralduse punktis 5.1 kehtestatud alades mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks.

1.4. Korralduse punktides 2‒4 nimetatud lennupiiranguid on kohustatud järgima mehitatud õhusõiduk.

1.5. Käesolevas korralduses sätestatud lennupiirangud ei laiene õhusõiduki stardile ja maandumisele sertifitseeritud või mittesertifitseeritud käitamistingimustega lennuväljalt või kopteriväljakult või kui seda nõuab lennuohutus.

2. Lennupiirangud õhusõidukitele keskkonnakaitse eesmärgil

2.1. Lennupiirangud keskkonnakaitse eesmärgil kehtestatakse järgmistel aladel:
1) Vilsandi: 583212N 214618E – 582918N 215607E – 582201N 220146E – 581950N 220131E – 581404N 215506E – 581915N 214543E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m) vastavalt maa- või veepinnast;
2) Matsalu: 585200N 232100E – 585200N 232300E – 584827N 233239E – 584916N 234548E – 584547N 235922E – 584347N 235822E – 583858N 232325E – 584458N 231801E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m) vastavalt maa- või veepinnast;
3) Allirahu: 580957N 224625E – 580959N 224935E – 580846N 224933E – 580845N 224631E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m) vastavalt maa- või veepinnast;
4) Hari kurk: 590157N 230009E – 585558N 230622E – 585540N 230512E – 585733N 225930E – 590132N 225637E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
5) Hiiumaa laiud: 585058N 225809E – 584514N 231309E – 584325N 230731E – 584520N 225959E – 585031N 225635E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m) vastavalt maa- või veepinnast;
6) Krassi: 592054N 234600E – 592055N 234651E – 592024N 234655E – 592024N 234558E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
7) Malusi: 593753N 251809E – 593748N 251950E – 593549N 252018E – 593544N 251843E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m) vastavalt maa- või veepinnast;
8) Raudrahu: 584008N 222636E – 584008N 222746E – 583935N 222747E – 583935N 222636E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m) vastavalt maa- või veepinnast;
9) Sangelaid: 581200N 235154E – 581222N 235356E – 581222N 235439E – 581111N 235439E – 581042N 235208E – 581113N 235136E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m) vastavalt maa- või veepinnast;
10) Selgrahu: 590551N 225217E – 590432N 225405E – 590408N 225210E – 590528N 225049E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m) vastavalt maa- või veepinnast;
11) Uhtju: 594223N 262805E – 594218N 263240E – 593858N 263248E – 593858N 262903E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m) vastavalt maa- või veepinnast;
12) Klaasirahu: 584821N 222120E – 584822N 222336E – 584634N 222434E – 584624N 222117E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m) vastavalt maa- või veepinnast;
13) Käina laht: 585042N 225302E – 584948N 225341E – 584708N 224631E – 584811N 224449E – 584924N 224559E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
14) Hellamaa laht ja laiud: 590119N 225000E – 585906N 225634E – 585640N 225925E – 585407N 230453E – 585251N 230123E – 590007N 225009E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
15) Kõrgessaare-Mudaste: 590155N 222814E – 590217N 223047E – 590145N 223527E – 585743N 222836E – 585656N 222534E – 585836N 222217E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
16) Küdema laht: 583444N 221737E – 583116N 221923E – 582907N 221732E – 582923N 221426E – 583251N 221236E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
17) Lõu laht: 580751N 220734E – 580722N 221143E – 580337N 221011E – 580438N 220518E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
18) Siiksaare-Oessaare lahed: 582034N 225047E – 581941N 225607E – 581748N 225830E – 581727N 225043E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
19) Kahtla-Kübassaare rannik ja lahed: 582840N 230928E – 582647N 231925E – 582444N 231932E – 582433N 230958E – 582057N 230143E – 582054N 225702E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
20) Väike väin: 583928N 230129E – 583712N 230640E – 583531N 230436E – 583201N 232247E – 583028N 232526E – 582654N 231928E – 583648N 225728E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
21) Häädemeeste-Võiste rannik: 581247N 242801E – 580857N 242905E – 580416N 242902E – 580444N 242646E – 581238N 242648E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
22) Audru polder: 582251N 241802E – 582400N 241813E – 582409N 241948E – 582347N 242343E – 582320N 242227E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
23) Hullo ja Sviby lahed ja laiud: 585815N 231548E – 585847N 231827E – 585719N 231900E – 585600N 231727E – 585634N 231422E – 585856N 231226E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
24) Haapsalu siselahed: 590521N 233149E – 585825N 234512E – 585621N 233255E – 590453N 232827E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
25) Puhtu-Laelatu – Nehatu – Paadrema kaitsealad: 583651N 232823E – 583651N 233506E – 583037N 235037E – 582843N 234703E – 582934N 233858E – 583339N 232725E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
26) Eru laht ja laiud: 593543N 254701E – 593408N 255051E – 593347N 254837E – 593411N 254619E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
27) Emajõe suudmeala: 582822N 271446E – 582149N 272623E – 582018N 272508E – 581829N 271013E – 582629N 270610E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m) vastavalt maa- või veepinnast;
28) Soitsjärv: 583415N 263924E – 583349N 264110E – 583229N 264248E – 583322N 264004E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
29) Endla järv: 585215N 261027E – 585219N 261245E – 585112N 261305E – 585051N 261242E – 585050N 261104E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
30) Räpina polder: 581028N 272948E – 580745N 273144E – 580624N 273141E – 580621N 272909E – 580752N 272812E – 581001N 272755E, ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast;
31) Alam-Pedja looduskaitseala: 583615N 255242E – 583420N 261353E – 582813N 262103E – 582306N 262320E – 582328N 261156E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m) vastavalt maa- või veepinnast.

2.2. Punkti 2.1 alapunktides 1–5, 10–12 ja alapunktis 31 nimetatud aladel võib lend toimuda vaid Keskkonnaameti loa alusel.

2.3. Punkti 2.1 alapunktides 6–9 nimetatud aladel 1. veebruarist kuni 30. novembrini ja alapunktides 13–30 nimetatud aladel 1. aprillist kuni 30. novembrini võib lend toimuda vaid Keskkonnaameti loa alusel.

3. Lennupiirangud õhusõidukitele riigipiiri läheduses

3.1. Riigi julgeoleku tagamise eesmärgil kehtestatakse järgmine piiranguala: punktist 573300N 271100E mööda Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiri punktini 573100N 272100E, edasi mööda Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelist kontrolljoont punktini 592818N 280236E, sealt edasi mööda kontrolljoont punktini 594519N 264317E, sealt edasi mööda punkte 595106N 260442E – 594847N 260108E – 594300N 263900E – 593500N 265200E – 593300N 273900E – 592500N 280000E – 592200N 280400E – 591800N 275000E – 590000N 273700E – 584800N 271600E – 583000N 272400E – 581200N 272400E – 575800N 273300E punktini 573300N 271100E. Ala ülapiiriks on 1000 jalga (300 m) vastavalt maa- või veepinnast.

3.2. Punktis 3.1 nimetatud piirangualal võib lend toimuda vaid Politsei- ja Piirivalveameti loa alusel.

3.3. Kui lend suundub mittekontrollitavas õhuruumis Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelisele kontrolljoonele või Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi maismaapiirile lähemale kui 5 km (2,7 meremiili) ja toimub allpool lennutasandit (FL) 95 ehk 2900 m, tuleb lennuplaan esitada vähemalt 60 minutit enne väljumist, tehes lennuplaani märkuste väljale märke „piir” (RMK/border).

3.4. Kui lend suundub mittekontrollitavas õhuruumis Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelisele kontrolljoonele lähemale kui 5 km (2,7 meremiili) ja toimub allpool lennutasandit (FL) 95 ehk 2900 m, siis teavitab lennuliiklusteeninduse büroo (ATS-büroo) või vastav lennuliiklusteeninduse üksus (ATS-üksus) vähemalt 60 minutit enne lennu toimumist Politsei- ja Piirivalveametit.

4. Lennupiirangud õhusõidukitele riigi julgeoleku tagamise eesmärgil

Korralduse lisa 1 punktis 1 loetletud aladel võib lend toimuda ainult objekti valdaja loa alusel, kui lennupiiranguna ei ole kehtestatud keeluala.

5. Geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks

5.1. Geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks riigi julgeoleku või avaliku korra tagamise eesmärgil on sätestatud lisades 1‒3.

5.2. Geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks keskkonnakaitse eesmärgil on punktis 2 sätestatud alad, erisusega, et alade ülapiiriks on 400 jalga (120 m) vastavalt maa- või veepinnast. Objekti valdajaks on Keskkonnaamet.

5.3. Geograafiline ala mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks julgeoleku või avaliku korra tagamise eesmärgil riigipiiri läheduses on punktis 3.1 nimetatud ala.

5.4. Punktides 5.1–5.3 nimetatud aladel võib lend toimuda ainult objekti valdaja loa alusel, kui geograafiline ala mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks ei ole kehtestatud keelualana.

6. Korraldus jõustub 8. septembril 2022. a

Korralduse põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, millega saab tutvuda Transpordiameti veebilehel õhuruumi puudutavas sektsioonis.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Kaitseministeeriumi valitsemisala objektide nimekiri, mille kohale kehtestatakse lennupiirang või geograafiline ala mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks

Lisa 2 Politsei poolt valvatavate ning Kaitsepolitseiameti ja Päästeameti poolt hallatavate objektide nimekiri, mille kohale kehtestatakse geograafiline ala mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks

Lisa 3 Justiitsministeeriumi valitsemisala objektide nimekiri, mille kohale kehtestatakse geograafiline ala mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json