Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. a korralduse nr 16 „Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks komisjoni moodustamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2017
Avaldamismärge:RT III, 26.09.2017, 1

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. a korralduse nr 16 „Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks komisjoni moodustamine“ muutmine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 259

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 ning riigivaraseaduse § 801 lõigete 1 ja 9 alusel teha Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. a korralduses nr 16 „Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks komisjoni moodustamine“ järgmised muudatused:

1) sõnastada pealkiri järgmiselt:
Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee moodustamine“;

2) sõnastada preambul järgmiselt:
„Riigivaraseaduse § 801 lõigete 1 ja 9 alusel:“;

3) sõnastada punkt 1 järgmiselt:
1. Moodustada riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamisega seotud ettepanekute tegemiseks nimetamiskomitee.“;

4) asendada punktides 2, 3, 5 ja 9 läbivalt sõna „komisjoni“ sõnaga „nimetamiskomitee“;

5) tunnistada punktid 4, 6, 7, 8, 10 ja 11 kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json