Teksti suurus:

Maavanemate teenistusest vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 26.09.2017, 2

Maavanemate teenistusest vabastamine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 260

Vabariigi Valitsuse seaduse § 83 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 86 alusel ning kooskõlas maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse § 1 punktiga 16 (Vabariigi Valitsuse seaduse täiendamine §-ga 10512, mille kohaselt lõpetatakse maavalitsuste töö 1. jaanuarist 2018. a):

1. Lugeda koondatuks ja vabastada maavalitsuste likvideerimise tõttu avaliku teenistuse seaduse § 90 lõike 1 punkti 1 alusel 31. detsembril 2017. a teenistusest:
  1) Harju Maavalitsusest Harju maavanem Ülle Rajasalu (isikukood 45305060242);
  2) Ida-Viru Maavalitsusest Ida-Viru maavanem Andres Noormägi (isikukood 36306100223);
  3) Järva Maavalitsusest Järva maavanem Alo Aasma (isikukood 38601154912);
  4) Jõgeva Maavalitsusest Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev (isikukood 35602202744);
  5) Lääne Maavalitsusest Lääne maavanem Neeme Suur (isikukood 36809024728);
  6) Lääne-Viru Maavalitsusest Lääne-Viru maavanem Marko Torm (isikukood 38003022216);
  7) Pärnu Maavalitsusest Pärnu maavanem Kalev Kaljuste (isikukood 37802264234);
  8) Põlva Maavalitsusest Põlva maavanem Igor Taro (isikukood 38108016521);
  9) Rapla Maavalitsusest Rapla maavanem Tõnis Blank (isikukood 35411056051);
  10) Tartu Maavalitsusest Tartu maavanem Reno Laidre (isikukood 37707265732);
  11) Valga Maavalitsusest Valga maavanem Margus Lepik (isikukood 36903140276);
  12) Viljandi Maavalitsusest Viljandi maavanem Erich Palm (isikukood 36202176013);
  13) Võru Maavalitsusest Võru maavanem Andres Kõiv (isikukood 37203224912).

2. Volitada riigihalduse ministrit tegema kõiki Vabariigi Valitsuse seadusest, avaliku teenistuse seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid maavanema ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvaid teenistusest vabastamisega seonduvaid toiminguid ning võtma vastu vajalikke otsuseid.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json