Teksti suurus:

Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2020
Avaldamismärge:RT III, 26.09.2017, 4

Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee moodustamine
[RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

Vastu võetud 26.01.2017 nr 16
RT III, 27.01.2017, 8
jõustumine 26.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.09.2017RT III, 26.09.2017, 121.09.2017

Riigivaraseaduse § 801 lõigete 1 ja 9 alusel:
[RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

1. Moodustada riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamisega seotud ettepanekute tegemiseks nimetamiskomitee.
[RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

2. Nimetada nimetamiskomitee liikmeteks ettevõtlus- ja juhtimisekspertidena tulenevalt nende pikaajalisest ja rahvusvahelisest juhtimiskogemusest ning laitmatust eri- ja ärialasest reputatsioonist kolmeks aastaks:
[RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]
  1) Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul Gunnar Okk;
  2) rahandusministri ettepanekul Erkki Raasuke;
  3) majandus- ja taristuministri ettepanekul Sven Pertens;
  4) ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ettepanekul David James O’Brock-Kaljuvee.

3. Nimetada nimetamiskomitee liikmeteks tulenevalt ametikohast:
[RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]
  1) Rahandusministeeriumi kantsler;
  2) riigi osalust valitseva ministeeriumi kantsler asjaomase riigi osalusega äriühingu nõukogu käsitleval arutelul;
  3) Rahandusministeeriumi valitsetava riigi osalusega äriühingu nõukogu käsitleval arutelul ning nimetamiskomitee töökorralduslike küsimuste aruteludel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler.
[RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

4.
[Kehtetu - RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

5. Nimetamiskomitee töö eest vastutab rahandusminister. Rahandusministeerium tagab nimetamiskomitee teenindamise ja finantseerimise.
[RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

6.
[Kehtetu - RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

7.
[Kehtetu - RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

8.
[Kehtetu - RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

9. Nimetamiskomitee liikmetele makstakse tasu koosolekul osalemise eest järgmiselt:
  1) nimetamiskomitee esimees – 300 eurot;
  2) nimetamiskomitee liige – 200 eurot;
  3) nimetamiskomitee töös osaleva punktis 3 nimetatud kantsleri tööd ei tasustata;
  4) ühes kalendrikuus ei maksta tasu rohkem kui 705 eurot nimetamiskomitee esimehele ning 470 eurot nimetamiskomitee liikmele.
[RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

10.
[Kehtetu - RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

11.
[Kehtetu - RT III, 26.09.2017, 1 - jõust. 21.09.2017]

/otsingu_soovitused.json