Teksti suurus:

Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 27.01.2023, 1

Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 36

Planeerimisseaduse § 28 lõike 1 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 4 lõike 2 punktiga 5:

1. Algatada Tallinna ringraudtee riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

2. Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu eesmärk on kavandada avalik elektrifitseeritud raudtee. Tallinna ringraudteega koos kavandatakse eeldatavalt järgmise otstarbega ehitised: raudtee, jaamateed, meldepunkti rajatised, reisi- või kaubaplatvormid, ülekäigu- ja ülesõidukohad, raudtee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus- või energiarajatised või tehnorajatised, raudtee kaitserajatised, muud raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised.

3. Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu planeeringuala hõlmab Harju maakonnas Tallinna linna ja Keila linna ning Jõelähtme valda, Raasiku valda, Rae valda, Kiili valda, Saku valda, Harku valda, Saue valda ja Lääne-Harju valda ning Rapla maakonnas Kohila valda ja Rapla valda. Planeeringuala suurus on ligikaudu 636 km2. Planeeringuala asukoht ja piir on esitatud korralduse lisas.

4. Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Rahandusministeerium.

5. Rahandusministeeriumil teavitada avalikkust Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõigetes 6 ja 7 sätestatule. Riigikantseleil avaldada teade otsuse kohta Vabariigi Valitsuse veebilehel.

6. Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Planeeringuala asukoht ja piir

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json