Teksti suurus:

Kaitseväe juhataja ametikohalt vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 27.02.2024, 1

Kaitseväe juhataja ametikohalt vabastamine

Vastu võetud 22.02.2024 nr 48

Kaitseväeteenistuse seaduse § 135 lõike 1 alusel, kaitseministri ettepanekul ning võttes arvesse Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha ja kindral Martin Heremi avalduse vabastada kindral Martin Herem (isikukood 37312170323) Kaitseväe juhataja ametikohalt 30. juunil 2024. a tema enda algatusel.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json