Teksti suurus:

Valitsuskomisjonide moodustamist käsitlevate Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.04.2021
Avaldamismärge:RT III, 27.04.2021, 1

Valitsuskomisjonide moodustamist käsitlevate Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine

Vastu võetud 22.04.2021 nr 147

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 16. augusti 2007. a korralduses nr 380 „Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimiseks ja täitmise hindamiseks ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamiseks“ järgmised muudatused:
1) sõnastada pealkiri järgmiselt:
Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamiseks“;
2) sõnastada punkt 1 järgmiselt:
1. Moodustada Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamiseks valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) Vabariigi Valitsuse ja kodanikuühenduste esindajatest.“;
3) asendada punktis 2 sõnad „Eesti Linnade Liidu või Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja“ sõnadega „Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja“ ning sõnad „Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja“ sõnadega „Vabaühenduste Liidu esindaja“.

2. Asendada Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2008. a korralduse nr 106 „Liikluskomisjoni moodustamine“ punktis 2 järgmised sõnad:
1) „majandus- ja kommunikatsiooniminister“ sõnadega „majandus- ja taristuminister“;
2) „Eesti Linnade Liidu esindaja“ sõnadega „Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja“;
3) „Maanteeameti peadirektor“ sõnadega „Transpordiameti peadirektor“;
4) „politseipeadirektor“ sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor“;
5) „sotsiaalminister“ sõnadega „tervise- ja tööminister“.

3. Asendada Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2009. a korralduse nr 52 „Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine“ punktis 2 sõnad „Eesti Linnade Liidu esindaja“ ja „Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja“ sõnadega „Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja“.

4. Asendada Vabariigi Valitsuse 5. aprilli 2012. a korralduse nr 164 „Uimastiennetuse valitsuskomisjoni moodustamine“ punktis 2 sõnad „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi Lääne-Eesti kohtuarstliku ekspertiisi osakonna juhataja“ sõnadega „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi Põhja-Lääne kohtuarstliku ekspertiisi osakonna juhataja“ ning sõnad „Eesti Linnade Liidu esindaja“ sõnadega „Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja“.

5. Asendada Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 2019. a korralduse nr 234 „Sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni moodustamine“ punktis 1 järgmised sõnad:
1) „sotsiaalminister“ sõnaga „sotsiaalkaitseminister“;
2) „rahvastikuminister“ sõnadega „tervise- ja tööminister“;
3) „Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler“ sõnadega „Siseministeeriumi rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler“;
4) „Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler“ sõnadega „Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler“.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json