Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 27.04.2021, 2

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 22.04.2021 nr 153

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Harju maakonnas Viimsi vallas Äigrumäe külas asuvad järgmised kinnistud Viimsi vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Ojamäe tee L1 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18628250, katastritunnus 89001:001:1942, pindala 3615 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV88223);
2) Allikmäe tee L7 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18629250, katastritunnus 89001:001:1944, pindala 5580 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV88222);
3) Muuga tee L10 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18628350, katastritunnus 89001:001:1946, pindala 431 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV88215).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json