Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 27.04.2021, 3

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 22.04.2021 nr 154

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Tallinnas Lammi tn 4 asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 9295750, katastritunnus 78401:101:2972, sihtotstarve üldkasutatav maa, pindala 10 157 m², riigi kinnisvararegistri objekti kood KV75278) Tallinna linnale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json