Teksti suurus:

Liikluskomisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 27.04.2021, 6

Liikluskomisjoni moodustamine

Vastu võetud 27.02.2008 nr 106
RTL 2008, 19, 283
jõustumine 27.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.08.2009RTL 2009, 67, 100113.08.2009
04.02.2010RTL 2010, 7, 13104.02.2012
17.05.2012RT III, 22.05.2012, 417.05.2012
27.07.2017RT III, 29.07.2017, 127.07.2017
22.04.2021RT III, 27.04.2021, 122.04.2021

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 lõigete 1 ja 2 alusel:

1. Moodustada liikluskomisjon (edaspidi komisjon), kelle ülesanneteks on:
  1) Eesti rahvuslikust liiklusohutusprogrammist tulenevate tegevuste koordineerimine;
[RT III, 29.07.2017, 1 - jõust. 27.07.2017]
  2) Vabariigi Valitsuse nõustamine liiklusohutusega seonduvate küsimuste lahendamisel;
  3) liiklusohutusalaste strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide seadmine;
  4) ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele liiklusohutusega seonduvate probleemide lahendamiseks.

2. Nimetada komisjoni esimeheks majandus- ja taristuminister ning liikmeteks:
     Autoettevõtete Liidu esindaja
     Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja
     haridus- ja teadusminister
     justiitsminister
     Mittetulundusühingu Eesti Liikluskindlustuse Fond esindaja
     Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor
     rahandusminister
     siseminister
     Tallinna Linnavalitsuse esindaja
     Tallinna Tehnikakõrgkooli esindaja
     Tallinna Tehnikaülikooli esindaja
     tervise- ja tööminister
     Transpordiameti peadirektor
     Indrek Sirk
[RT III, 27.04.2021, 1 - jõust. 22.04.2021]

3. Punktis 1 nimetatud ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) kaasata komisjonis läbivaatamisele tulevate küsimuste lahendamisele riigi- ja omavalitsusasutuste ning valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, vastava ala asjatundjaid, väliseksperte ja teisi isikuid;
  2) moodustada töörühmi.

4. Komisjonil kinnitada oma töökord.

5. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.

6. Komisjoni esimehel esitada Vabariigi Valitsusele üks kord aastas 1. juuliks informatsioon komisjoni töö kohta.

/otsingu_soovitused.json