Teksti suurus:

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2021
Avaldamismärge:RT III, 27.04.2021, 7

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Vastu võetud 12.02.2009 nr 52
RTL 2009, 18, 229
jõustumine 12.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.04.2013RT III, 16.04.2013, 611.04.2013
12.10.2017RT III, 14.10.2017, 912.10.2017
22.04.2021RT III, 27.04.2021, 122.04.2021

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks:
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni esindaja
Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja
Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja
Eesti Looduskaitse Seltsi esindaja
Eesti Metsaseltsi esindaja
Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja
Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja
Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja
Eesti Rooma Klubi esindaja
Eesti Teaduste Akadeemia esindaja
Eesti Tervisedenduse Ühingu esindaja
Lastekaitse Liidu esindaja
Mittetulundusühingu Arengukoostöö Ümarlaud esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Haridusfoorum esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Kultuuri Koda esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Taastuvenergia Koda esindaja
Mittetulundusühingu Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik esindaja
Mittetulundusühingu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum esindaja
Rektorite Nõukogu esindaja
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu esindaja
[RT III, 27.04.2021, 1 - jõust. 22.04.2021]

3. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast kaheks aastaks.

4. Komisjoni ülesanded on:
  1) jälgida ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide ja Eesti säästva arengu riikliku strateegia elluviimist;
  2) kiita heaks Eesti säästva arengu indikaatorite nimekiri säästva arengu eesmärkide saavutamise seireks;
  3) esitada Vabariigi Valitsusele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ettepanekuid ja anda arvamusi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
  4) osaleda ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide elluviimises.
[RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

5. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

6. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

7. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks riigisekretär.

8. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine talle riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json