Teksti suurus:

Sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 27.04.2021, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni moodustamine

Vastu võetud 03.10.2019 nr 234
RT III, 08.10.2019, 5
jõustumine 03.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2021RT III, 27.04.2021, 122.04.2021

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) järgmises koosseisus:
   Esimees:
sotsiaalkaitseminister
   Liikmed:
peaministri nõunik
Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler
Rahandusministeeriumi kantsler
rahandusminister
tervise- ja tööminister
Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler
Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler
Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler.
[RT III, 27.04.2021, 1 - jõust. 22.04.2021]

2. Komisjoni ülesanne on kujundada seisukohad sotsiaalkindlustusreformide kohta, sealhulgas esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud järgmiste valdkondade kohta:
  1) pensionikindlustuse edendamine;
  2) ravikindlustuse edendamine;
  3) töötuskindlustuse edendamine;
  4) töötaja töövõime toetamine;
  5) pikaajalise hoolduse edendamine;
  6) perehüvitiste edendamine;
  7) sotsiaalkindlustuse rahastamine, sealhulgas maksuküsimused ja jätkusuutlikkuse tagamine.

3. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) moodustada eksperdikomisjone ja töörühmi;
  2) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt tööks vajalikke dokumente ja andmeid;
  3) kaasata küsimuste lahendamisse ministeeriumide ja teiste riigiasutuste spetsialiste ja eksperte.

4. Komisjon teeb oma ülesandeid täites koostööd asjassepuutuvate sihtrühmadega ning lisab ettepanekutele sihtrühmade seisukohad.

5. Sotsiaalministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.

6. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json